Σε καιρό δεκτό σε εισάκουσα, σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα· τώρα είναι καιρός ευπρόσδεκτος

«Σε καιρό δεκτό σε εισάκουσα, και σε ημέρα σωτηρίας σε βοήθησα»· δες, τώρα [είναι] καιρός ευπρόσδεκτος, δες, τώρα [είναι] ημέρα σωτηρίας! (Β’ Κορινθίους 6:2) Ένα προφητικό μήνυμα από Ποιμένα Γιώργο Ε Μαρκάκη, για αυτό τον καιρό, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου 2021, που είναι η περίοδος της Άνοιξης, και ο προσδιορισμένος...

Continue reading

Ο Θεός που θεραπεύει, και, η δικαιοκρισία του Θεού – από Γιώργο Ε Μαρκάκη

Ο Θεός που θεραπεύει, και, η δικαιοκρισία του Θεού που φανερώνεται με ανταπόδοση, τιμωρία, ακόμη και θάνατο Παροιμίες 12:12 Ο ασεβής ζητάει την υπεράσπιση των κακών· η ρίζα, όμως, του δικαίου αναφυτρώνει. Ο αριθμός 12 συμβολίζει εξουσία για Δικαιοσύνη και Δικαιοκρισία. Στις 12 πύλες της Ιερουσαλήμ υπήρχαν 12 θέσεις (θρόνοι)...

Continue reading

Jesus the Extraordinary Strategist – A teaching and a prophetic message for this time

To view/download/save this message in pdf: https://drive.google.com/file/d/1pJ52ls79dVobLSO-4GGg1kJim9EP-Z5O/view?usp=sharing Isaiah spoke about Jesus long before His birth. In chapter 53 he described Jesus, the Redeemer and Savior: Isaiah 53:5 But He [was] wounded for our transgressions, [He was] bruised for our iniquities; The chastisement for our peace [was] upon Him, And by...

Continue reading

Ιησούς ο Εξαιρετικός Στρατηγός – Διδασκαλία και μήνυμα προφητικό για αυτό τον καιρό

Από τον Γιώργο Εμμ Μαρκάκη, Ποιμένα, 20 Μαρτίου 2021 Ολόκληρο το κείμενο του μαθήματος σε μορφή pdf. Μπορείτε να το δείτε, να το κατεβάσετε, αποθηκεύσετε, τυπώσετε. https://drive.google.com/file/d/13LuEyUxxErixHBlhVVan72Erm4tJE4Yl/view?usp=sharing O Ησαΐας λέει τα εξής σημαντικά λόγια: Ησαΐας 53:5 Αυτός, όμως, τραυματίστηκε για τις παραβάσεις μας· ταλαιπωρήθηκε για τις ανομίες μας· η τιμωρία,...

Continue reading

Προφητικό Μήνυμα [11:11 στις 11 Μαρτίου 2021]

Σημειώσεις, φωτογραφίες προφητικός λόγος σε pdf διαθέσιμο για download: https://drive.google.com/file/d/1o_7wlIpLGRrKlRza6Qn6ENuZOaqEW39r/view?usp=sharing Μάρκου 11:11 Και μπήκε μέσα στα Ιεροσόλυμα και στο ιερό· και αφού [τα] κοίταξε ολόγυρα όλα, επειδή η ώρα ήταν ήδη κοντά στο δειλινό, βγήκε έξω στη Βηθανία μαζί με τους δώδεκα. 12 Και την επόμενη ημέρα, αφού βγήκαν από...

Continue reading

ΣΧΟΛΕΙΑ για ΠΡΟΦΗΤΕΣ – άραγε είναι απαραίτητα;

Το κείμενο είναι διαθέσιμο σε pdf για να το κατεβάσετε: https://drive.google.com/file/d/1iR3AiaBZk8zGI-3ZHv5ESjt7ahNUdgU7/view?usp=sharing Όταν στο παρελθόν έκανα ΣΧΟΛΕΙΑ για ΠΡΟΦΗΤΕΣ, υπήρξαν (ως συνήθως) αυτοί που ήδη γνωρίζουν τα πάντα, και έχουν ήδη τελειοποιηθεί στην πορεία τους με τον Χριστό και δεν έχουν ανάγκη να μάθουν τίποτε νέο και διαφορετικό από όσα ήδη...

Continue reading