No comments yet

ΒΑΠΤΙΣΗ στο ΝΕΡΟ δια ΠΙΣΤΕΩΣ στον ΙΗΣΟΥ

ΒΑΠΤΙΣΗ στο ΝΕΡΟ δια ΠΙΣΤΕΩΣ στον ΙΗΣΟΥ
– Η βάπτιση στο νερό είναι μια μαρτυρία, μια δημόσια ομολογία πίστης
ότι ο Ιησούς Χριστός με έσωσε από το κράτος της Αμαρτίας και του Θανάτου.
Μάθημα Γιώργου Ε Μαρκάκη στο Κέντρο Σαλόμ Αθηνών την Κυριακή 7 Αυγούστου 2022. Το κείμενο του μαθήματος σε pdf:
https://drive.google.com/file/d/1jFxoP80mUHeopJ5U43AR-uNYMRfIgQrw/view?usp=sharing
— Ο Ιησούς και οι μαθητές Του βάπτιζαν αυτούς που πίστευαν
– Ιωάννου 4:1 ΚΑΘΩΣ, λοιπόν, ο Κύριος έμαθε ότι οι Φαρισαίοι άκουσαν πως ο Ιησούς κάνει περισσότερους μαθητές, και βαπτίζει, παρά ο Ιωάννης
— Ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να εκπληρώσει κάθε Δικαιοσύνη
– Ματθαίου 3:13 Τότε, ο Ιησούς έρχεται από τη Γαλιλαία στον Ιορδάνη προς τον Ιωάννη, για να βαπτιστεί απ’ αυτόν. 14 Και ο Ιωάννης τον εμπόδιζε, λέγοντας: Εγώ έχω ανάγκη να βαπτιστώ από σένα, κι εσύ έρχεσαι σε μένα; 15 Απαντώντας, όμως, ο Ιησούς τού είπε: Άφησε, τώρα· επειδή, έτσι είναι πρέπον σε μας, να εκπληρώσουμε κάθε δικαιοσύνη. Τότε, τον αφήνει.
16 Και αφού ο Ιησούς βαπτίστηκε, ανέβηκε αμέσως από το νερό· και ξάφνου, ανοίχτηκαν σ’ αυτόν οι ουρανοί, και είδε το Πνεύμα τού Θεού να κατεβαίνει σαν περιστέρι, και να έρχεται επάνω του. 17 Και ξάφνου, μια φωνή από τους ουρανούς, που έλεγε: Αυτός είναι ο Υιός μου ο αγαπητός, στον οποίο ευαρεστήθηκα.
— Ο Ιησούς έδωσε εντολή στους μαθητές Του να βαπτίζουν όσους πιστεύουν
– Ματθαίου 28:18 Και καθώς ο Ιησούς τους πλησίασε, τους μίλησε, λέγοντας: Δόθηκε σε μένα κάθε εξουσία στον ουρανό και επάνω στη γη. 19 Αφού, λοιπόν, πορευτείτε, κάντε μαθητές όλα τα έθνη, βαπτίζοντάς τους στο όνομα του Πατέρα και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, 20 διδάσκοντάς τους να τηρούν όλα όσα παρήγγειλα σε σας· και δέστε, εγώ είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες, μέχρι τη συντέλεια του αιώνα. Αμήν.
Μάρκου 16:15 Και τους είπε: Πηγαίνετε σε όλο τον κόσμο, και κηρύξτε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση. 16 Όποιος πιστέψει και βαπτιστεί, θα σωθεί· όποιος, όμως, απιστήσει, θα κατακριθεί.
— Ο Απ. Πέτρος έδωσε εντολή να βαπτιστούν αυτοί που πίστεψαν στον Ιησού
– Πράξεις 2:38 Και ο Πέτρος είπε σ’ αυτούς: Να μετανοήσετε, και κάθε ένας από σας να βαπτιστεί στο όνομα του Ιησού Χριστού, σε άφεση αμαρτιών·
Πράξεις 10:44 Ενώ ο Πέτρος ακόμα μιλούσε αυτά τα λόγια, το Πνεύμα το Άγιο ήρθε επάνω σε όλους αυτούς που άκουγαν τον λόγο. 45 Και οι πιστοί, που ήσαν από την περιτομή, εκπλάγηκαν, όσοι είχαν έρθει μαζί με τον Πέτρο, ότι η δωρεά τού Αγίου Πνεύματος ξεχύθηκε και επάνω στα έθνη. 46 Τότε, ο Πέτρος αποκρίθηκε: 47 Μήπως μπορεί κανείς να εμποδίσει το νερό, ώστε να μη βαπτιστούν αυτοί, οι οποίοι έλαβαν το Πνεύμα το Άγιο όπως κι εμείς; 48 Και τους πρόσταξε να βαπτιστούν στο όνομα του Κυρίου.
— Ο Απ. Παύλος στην Έφεσο
– Πράξεις 19:1 ΚΑΙ ενώ ο Απολλώς ήταν στην Κόρινθο, ο Παύλος, αφού πέρασε στα ανωτερικά μέρη, ήρθε στην Έφεσο· και βρίσκοντας μερικούς μαθητές, 2 είπε σ’ αυτούς: Λάβατε Πνεύμα Άγιο όταν πιστέψατε; Και εκείνοι είπαν σ’ αυτόν: Μα, ούτε αν υπάρχει Πνεύμα Άγιο ακούσαμε. 3 Και
τους είπε: Σε τι βαπτιστήκατε, λοιπόν; Και εκείνοι είπαν: Στο βάπτισμα του Ιωάννη. 4 Και ο Παύλος είπε: Ο Ιωάννης μεν βάπτισε βάπτισμα μετάνοιας, λέγοντας στον λαό να πιστέψουν σ’ εκείνον που θα ερχόταν ύστερα απ’ αυτόν, δηλαδή, στον Ιησού Χριστό. 5 Και όταν το άκουσαν, βαπτίστηκαν στο όνομα του Κυρίου Ιησού.
— Η βάπτιση στο νερό είναι το αντίτυπο που μας σώζει (όχι μόνον η πίστη)
– Α΄Πέτρου 3:20 τα οποία κάποτε απείθησαν, όταν η μακροθυμία τού Θεού, στις ημέρες τού Νώε, [τους] πρόσμενε, καθώς κατασκευαζόταν η κιβωτός, στην οποία διασώθηκαν από το νερό λίγες (δηλαδή, οκτώ) ψυχές· 21 αντίτυπο του οποίου σώζει σήμερα κι εμάς το βάπτισμα, (όχι η αποβολή τής ακαθαρσίας τής σάρκας, αλλά η μαρτυρία τής αγαθής συνείδησης προς τον Θεό), διαμέσου τής ανάστασης του Ιησού Χριστού.
– Ο Νώε υπάκουσε τον Θεό και έκανε την πράξη της πίστης για να φτιάξει την κιβωτό, έτσι ώστε διαμέσου αυτής να μπορέσει να σωθεί μέσα από το Θάνατο του νερού του κατακλυσμού. Περνώντας μέσα από το νερό πέρασε σε μια νέα ζωή και αυτό μας δείχνει τι σημαίνει η πράξη πίστης και υπακοής όταν βαπτιζόμαστε στο νερό.
Μέσα από το νερό περνάμε από τον κόσμο του Θανάτου σε μια νέα ζωή διαμέσου πίστης στον Ιησού. Ο Απ. Πέτρος εξήγησε ότι αυτό είναι το αντίτυπο που μας σώζει.
— Η σωτηρία μέσα από την Ερυθρά Θάλασσα είναι έργο πίστης όπως και η βάπτιση
– Εβραίους 11:29 Με πίστη διάβηκαν την Ερυθρά Θάλασσα σαν διαμέσου ξηράς· που, όταν δοκίμασαν το [ίδιο και] οι Αιγύπτιοι, καταποντίστηκαν. 30 Με πίστη έπεσαν τα τείχη τής Ιεριχώ, αφού κυκλώθηκαν για επτά ημέρες.

Post a comment