No comments yet

Άραγε υπάρχει ουσιαστική διαφορά από 31 Δεκ. στην 1η Ιαν.;

Από τον Γιώργο Ε Μαρκάκη, 31 Δεκ. 2023. Οι σημειώσεις του μαθήματος σε pdf που μπορείτε να δείτε, να αποθηκεύσετε, να τυπώσετε, να μοιραστείτε με άλλους:
https://drive.google.com/file/d/1XbXfmC_M7WozT8Ev6vNR1RqgtAq8Oc1K/view?usp=sharing

Δεν είναι άλλη μια μέρα όπως όλες τις άλλες; Γιατί τόση σημασία λες και η έναρξη ενός νέου έτους είναι κάτι το πολύ σημαντικό;

Αν υπάρχει πραγματικά κάτι σημαντικό στην αλλαγή του έτους, και αν αυτό μπορεί να στηριχτεί στην Αγία Γραφή σαν κάτι που θέσπισε ο ίδιος ο Δημιουργός Θεός, άραγε γιατί θα έπρεπε αυτό να ενδιαφέρει έναν αναγεννημένο πιστό στον Ιησού Χριστό, στην Καινή Διαθήκη;

Αν ένας πιστός νοιάζεται μόνο για τη σωτηρία του μετά το θάνατο του, και όσο ζει τον επίγειο βίο του αρκεί να ζει όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, τότε οπωσδήποτε το θέμα δεν ενδιαφέρει. Αν όμως ένας πιστός θέλει να κατανοήσει καλύτερα τις αρχές της Βασιλείας του Θεού και τα θεμέλια της κατανόησης της Δημιουργίας του Θεού στην οποία ο Θεός μας έθεσε θεματοφύλακες και δικούς Του υπηρέτες, τότε σίγουρα ενδιαφέρει το να γνωρίζουμε τι μας διδάσκει η Αγία Γραφή για τα θέματα των καιρών, των εποχών, των χρόνων, και του έργου που καλείται ένας πιστός να διατελέσει έτσι ώστε να υπηρετεί και να φυλάσσει τη Δημιουργία του Θεού.

Έννοιες κλειδί που ξεκλειδώνουν το θέμα: Οι καιροί και οι χρόνοι

Α’ Θεσσαλονικείς 5:1 ΣΧΕΤΙΚΑ δε με τους χρόνους και τους καιρούς, αδελφοί, δεν έχετε ανάγκη να σας γράφει κάποιος·

Μια ιδιαίτερα σημαντική και καθοριστική αρχή στην Αγία Γραφή:

Γένεση 18:13 Και είπε ο Κύριος στον Αβραάμ: Γιατί γέλασε η Σάρρα, λέγοντας: Αφού εγώ γέρασα, πραγματικά θα γεννήσω; 14 Είναι τίποτα αδύνατο στον Κύριο; Στον ορισμένο καιρό θα επιστρέψω σε σένα, κατά την ίδια αυτή εποχή τού χρόνου, και η Σάρρα θα έχει έναν γιο.

Έξοδος 9:5 Και ο Κύριος διόρισε καιρό, λέγοντας: Αύριο ο Κύριος θα κάνει αυτό το πράγμα στη γη. 6 Και ο Κύριος έκανε το πράγμα αυτό την επομένη, και ψόφησαν όλα τα κτήνη των Αιγυπτίων· από δε τα κτήνη των γιων Ισραήλ δεν ψόφησε ούτε ένα.

Η δημιουργία του χρόνου και της μέτρησης του χρόνου:

Γένεση 1:14 Και είπε ο Θεός: Ας γίνουν φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού, για να διαχωρίζουν την ημέρα από τη νύχτα· κι ας είναι για σημεία, και καιρούς, και ημέρες, και χρόνους· 15 και ας είναι για φωστήρες στο στερέωμα του ουρανού, για να φέγγουν επάνω στη γη.

Οι καιροί και οι χρόνοι προσδιορίζουν το έργο του Θεού:

Εκκλησιαστής 3:1 [υπάρχει] για κάθε τι, και καιρός για κάθε πράγμα κάτω από τον ουρανό. 2 Καιρός να γεννιέται [κανείς], και καιρός να πεθαίνει· καιρός να φυτεύει, και καιρός να ξεριζώνει το φυτεμένο·

Όλα γίνονται στον προσδιορισμένο χρόνο, καιρό και ώρα τους:

Λουκάς 22:53 Καθημερινά ήμουν μαζί σας μέσα στο ιερό, και δεν απλώσατε τα χέρια σας επάνω μου· αλλά, αυτή είναι η ώρα σας, και η εξουσία τού σκότους.

Ιωάννου 14:30 Δεν θα μιλήσω πολλά πλέον μαζί σας· επειδή, έρχεται ο άρχοντας τούτου τού κόσμου, και δεν έχει τίποτε μέσα σε μένα.

Το έργο του Αγίου Πνεύματος περιλαμβάνει το να μας αναγγείλει τα μέλλοντα, επειδή ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς θέλει να μας τα αναγγείλει:

Ιωάννου 16:12 Έχω πολλά ακόμα να σας πω, όμως δεν μπορείτε τώρα να [τα] βαστάζετε· 13 αλλά, όταν έρθει εκείνος, το Πνεύμα τής αλήθειας, θα σας οδηγήσει σε όλη την αλήθεια· επειδή, δεν θα μιλήσει από τον εαυτό του, αλλά θα μιλήσει όσα πρόκειται να ακούσει, και θα σας αναγγείλει τα μέλλοντα. 14 Εκείνος θα δοξάσει εμένα, επειδή από το δικό μου θα πάρει, και θα [το] αναγγείλει σε σας.

Είναι ο ίδιος ο Θεός που διόρισε τους προδιαταγμένους καιρούς που καθορίζουν τα γεγονότα στη ζωή μας, όπως ακριβώς και τα οροθέσια των κατοικιών μας (δηλ. ο τόπος στον οποίο μας προσδιόρισε να ζούμε τον επίγειο βίο μας).

Πράξεις 17:24 Ο Θεός, που έκανε τον κόσμο και όλα όσα υπάρχουν μέσα σ’ αυτόν, αυτός που είναι Κύριος του ουρανού και της γης, δεν κατοικεί σε χειροποίητους ναούς, … 26 Και από ένα αίμα έκανε κάθε έθνος ανθρώπων, για να κατοικούν επάνω στο πρόσωπο της γης, και διόρισε τους προδιαταγμένους καιρούς, και τα οροθέσια της κατοικίας τους·

Αυτά τα λόγια του Απ. Παύλου θεσμοθετούν την πνευματική αρχή του χωρο-χρόνου, την οποία βεβαίως η Επιστήμη μπορεί να αποδείξει με τους νόμους των Μαθηματικών που δημιούργησε ο ίδιος ο Θεός.

Οι προσδιορισμένοι καιροί καθορίζουν και το έργο της Εκκλησίας, καθώς καλούμαστε σαν Βασίλειο Ιεράτευμα να «υπηρετούμε» και να «φυλάσσουμε» τη Δημιουργία, αλλά και να για να μένουμε ασφαλείς ακόμη και κατά τον «προσδιορισμένο καιρό της πονηρής ημέρας»:

Εφεσίους 6:13 Γι’ αυτό, πάρτε στα χέρια σας την πανοπλία τού Θεού, για να μπορέσετε να αντισταθείτε κατά την πονηρή ημέρα, και αφού καταπολεμήσετε τα πάντα, να σταθείτε.

Ένα καθήκον του λαού του Θεού ήταν/είναι η ιερατική διακονία προς τον Κύριο κατά τον ορισμένο καιρό της νεομηνίας.

Ψαλμός 81:3 Σαλπίστε σάλπιγγα σε νεομηνία, σε ορισμένον καιρό, στην ημέρα τής γιορτής μας. 4 Επειδή, αυτό [είναι] πρόσταγμα στον Ισραήλ, νόμος τού Θεού τού Ιακώβ.

Post a comment