No comments yet

Περί ΑΠΙΣΤΙΑΣ [Μέρος 6] Η δομή της απιστίας παράγει αμφιβολία και δισταγμό στην καρδιά

Περί ΑΠΙΣΤΙΑΣ [Μέρος 6] Η δομή της απιστίας παράγει αμφιβολία και δισταγμό στην καρδιά, ενώ η πίστη του Θεού δημιουργεί μια δομή πίστης όπου το αδύνατον και το απίστευτο γίνονται δυνατά και πραγματικότητα.

Μάρκου 11:22 Και ο Ιησούς, απαντώντας, λέει σ’ αυτούς: Έχετε πίστη Θεού. 23 Επειδή, σας διαβεβαιώνω, ότι όποιος πει σ’ αυτό το βουνό: Σήκω και πέσε μέσα στη θάλασσα, και δεν διστάσει στην καρδιά του, αλλά πιστέψει ότι [εκείνα] που λέει γίνονται, θα γίνει σ’ αυτόν ό,τι και αν πει. 24 Γι’ αυτό, σας λέω: Όλα όσα ζητάτε, καθώς προσεύχεστε, πιστεύετε ότι τα παίρνετε, και θα γίνει σε σας.
[καὶ μὴ διακριθῇ ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ἀλλὰ πιστεύῃ]

Ρωμαίους 4:19 Και χωρίς να εξασθενήσει στην πίστη, δεν συλλογίστηκε το σώμα του ότι ήταν ήδη νεκρωμένο, παρόλο που ήταν περίπου 100 χρόνων, και τη νέκρωση της μήτρας τής Σάρρας· 20 ούτε δίστασε στην υπόσχεση του Θεού με την απιστία, αλλά ενδυναμώθηκε στην πίστη, δοξάζοντας τον Θεό, 21 και έχοντας την πεποίθηση ότι εκείνο που υποσχέθηκε, είναι δυνατός και να το εκτελέσει. 22 Γι’ αυτό και λογαριάστηκε σ’ αυτόν για δικαιοσύνη.
[οὐ διεκρίθη τῇ ἀπιστίᾳ ἀλλ’ ἐνεδυναμώθη τῇ πίστει]

Ο Αβραάμ για 25 χρόνια δεν είχε μπορέσει να μπει στη δομή της πίστης του Θεού που υπερβαίνει την ανθρώπινη, γήινη διάσταση, και δεν είχε μπορέσει να βιώσει τη γέννηση του Ισαάκ για εκείνο το διάστημα που ήταν μέσα στη δομή της απιστίας.

Όμως ήρθε μια στιγμή που μπήκε μέσα σε ένα τέτοιο περιβάλλον πίστης Θεού όπου έλαβε την εξουσία να ενεργήσει με υπερφυσικό τρόπο παρά τη νέκρωση των σωμάτων (του Αβραάμ και της Σάρας). Ήταν η στιγμή που ξεπέρασε την απιστία, η στιγμή που δεν δίστασε στην υπόσχεση του Θεού με την απιστία, αλλά ενδυναμώθηκε στην πίστη για να γεννηθεί ο Ισαάκ.

Ιακώβου 1:5 Αν, όμως, κάποιος από σας είναι ελλειπής σε σοφία, ας ζητάει από τον Θεό, που δίνει σε όλους πλούσια, και χωρίς να ονειδίζει· και θα του δοθεί. 6 Ας ζητάει, όμως, με πίστη, χωρίς να διστάζει καθόλου· επειδή, αυτός που διστάζει μοιάζει με κύμα τής θάλασσας, που κινείται από τους ανέμους και συνταράζεται. 7 Επειδή, ας μη νομίζει ο άνθρωπος εκείνος ότι θα πάρει κάτι από τον Κύριο. 8 Άνθρωπος δίγνωμος [είναι] ακατάστατος σε όλους τούς δρόμους του.
[αἰτείτω δὲ ἐν πίστει μηδὲν διακρινό μενος· ὁ γὰρ διακρινόμενος ἔοικεν κλύδωνι θαλάσσης]

Ο άνθρωπος από μόνος του δεν έχει την ικανότητα να υπερβεί την απιστία που ενεργεί δομικά και φέρνει δισταγμό και αμφιβολία στην καρδιά. Πως μπορούμε να υπερνικήσουμε αυτή τη δομή της απιστίας που ενεργεί σε ανώτερο επίπεδο από αυτό που εμείς μπορούμε να νικήσουμε;

Είναι το να λάβουμε εξουσία άνωθεν που μας μεταδίδει η πίστη του Θεού, μέχρις ότου έλθουμε σε εκείνο το σημείο που αντί για αμφιβολία στην καρδιά να γνωρίζουμε ότι έχουμε την εξουσία και την παρρησία (δηλαδή έχουμε την πίστη) ώστε αυτό που λέμε ή προσευχόμαστε να γίνει πραγματικότητα.

Πρακτικά, όταν προσευχόμαστε για κάτι, δεν έχει σημασία αν πιστεύουμε ότι ο Θεός μπορεί να το κάνει (αυτό δεν είναι πίστη Θεού, ούτε μπορεί να υπερνικήσει τη δομή της απιστίας).

Πρακτικά λοιπόν, ζητάς κάτι που είναι μεγαλύτερο από ότι μπορείς να πιστέψεις ότι είναι δυνατόν να συμβεί, και η καρδιά έχει αμφιβολία και διστάζει. Από την άλλη, με τη διάνοια πιστεύεις θεωρητικά ότι ο Θεός μπορεί, αλλά αν αυτό είναι η μόνη βάση πίστης στην προσευχή σου, τότε είσαι σε (δομή) απιστία(ς) και δεν θα λάβεις αυτό που ζητάς.

Και οι μαθητές του Ιησού πίστευαν, αλλά όταν το δαιμόνιο δεν βγήκε, ρώτησαν, γιατί δεν μπορέσαμε να το εκβάλουμε;

Ώστε η δομή της απιστίας φανερώνεται μέσα από το γεγονός ότι αν και εγώ πιστεύω ότι ο Θεός μπορεί, εντούτοις αν και προσεύχομαι, δεν ενεργεί η δύναμη του Θεού για θαύματα.

Για να ξεπεράσουμε αυτή τη δομή της απιστίας χρειαζόμαστε μια ανώτερη πίστη που μας μεταδίδει εξουσία άνωθεν και μας γεμίζει με παρρησία. Για να τη λάβουμε, χρειάζεται να την διεκδικήσουμε στην προσευχή, ίσως και με την επιπλέον στήριξη που φέρνει η νηστεία.

Μάθημα του Γιώργου Ε Μαρκάκη, Τετ. 19/7/2023.
Για να δείτε τα 3 μέρη από Κυρ. 16//7/23:
Μέρος 1 “και θαύμαζε για την απιστία τους”:

Μέρος 2 “Ω γενεά άπιστη και διεστραμμένη”:

Μέρος 3 “Ολιγόπιστε σε τι δίστασες”

Μέρος 4 Δομική Απιστία, Πίστη είναι ΕΞΟΥΣΙΑ

Μέρος 5 Ο τυφλός στη Βηθσαϊδά

Post a comment