No comments yet

40 ημέρες μετά το Πάσχα – κάλεσμα για να κληρονομήσουμε & να κατοικήσουμε – Γιώργος Ε Μαρκάκης

Η προφητική εκπλήρωση των 40 ημερών μετά το Πάσχα
Κάλεσμα να κληρονομήσουμε & να κατοικήσουμε
Γιώργος Ε Μαρκάκης 19 Απριλίου 2023

Αυτός είναι ένας καιρός για να υψωθεί ο Κύριος των Δυνάμεων μέσα στους, και μέσα από τους, δικούς Του πολεμιστές, στους οποίους ο Κύριος θέλει να εμπιστευτεί ένα νέο επίπεδο εξουσίας και να εναποθέσει ένα νέο επίπεδο δύναμης, με στόχο την εξάπλωση της Βασιλείας Του στη Γη.

Τώρα είμαστε στις 40 ημέρες (από την 1η ημέρα του Πεσάχ μέχρι την Ανάληψη Του) που ο Ιησούς εμφανιζόταν στους μαθητές Του:

Πράξεις 1:1 ΤΗΝ πρώτη διήγηση, βέβαια, έκανα, ω Θεόφιλε, για όλα όσα ο Ιησούς άρχισε να κάνει και να διδάσκει, 2 μέχρι την ημέρα κατά την οποία αναλήφθηκε, αφού διαμέσου τού Αγίου Πνεύματος έδωσε εντολές στους αποστόλους, που διάλεξε·

3 στους οποίους και φανέρωσε τον εαυτό του ζωντανό, μετά το πάθος του, με πολλά τεκμήρια, καθώς εμφανιζόταν σ’ αυτούς για 40 ημέρες, λέγοντάς τους τα σχετικά με τη βασιλεία τού Θεού.

4 Και καθώς συναναστρεφόταν μαζί τους, τους παρήγγειλε να μη απομακρυνθούν από τα Ιεροσόλυμα, αλλά να περιμένουν την υπόσχεση του Πατέρα, που ακούσατε, τους είπε, από μένα. 5 Επειδή, ο μεν Ιωάννης βάπτισε με νερό, εσείς όμως θα βαπτιστείτε με Άγιο Πνεύμα, όχι ύστερα από πολλές ημέρες.

8 αλλά, θα πάρετε δύναμη, όταν έρθει επάνω σας το Άγιο Πνεύμα· και θα είστε (οι) μάρτυρες Μου και στην Ιερουσαλήμ και σε ολόκληρη την Ιουδαία και στη Σαμάρεια, και μέχρι το τελευταίο άκρο τής γης. 9 Και όταν [τα] είπε αυτά, ενώ αυτοί [τον] έβλεπαν, αναλήφθηκε, και από κάτω [του] μια νεφέλη τον πήρε από τα μάτια τους.

Σκέψεις στην καρδιά στις οποίες θα έβαζα τα εξής λόγια:

«Αυτός είναι καιρός για νέα έκχυση δύναμης, που εκπορεύεται από ένα νέο (ανώτερο) επίπεδο εξουσίας, στο οποίο έχω καλέσει το λαό Μου να βαδίσει, έτσι ώστε να εκπληρώσουν τους σκοπούς της Βασιλείας Μου, όσον αφορά το κάλεσμα του καθενός/-μιάς, και ιδιαίτερα σε αυτή, για αυτή, την εποχή».

«Νέα σχέδια για την εξάπλωση της Βασιλείας Μου μορφώνονται μέσα σας αυτό τον καιρό, που αφορούν αυτή την εποχή. Γι’ αυτό είναι απαραίτητο να δώσετε τον χρόνο που χρειάζεται για εκζήτηση με προσμονή και προσκαρτέρηση, με στάση καρδιάς που βρίσκεται σε ανάπαυση.

Είναι όπως μια έγκυος γυναίκα, που μέσα στην μήτρα της εξελίσσεται η σταδιακή ανάπτυξη του εμβρύου. Καθώς Με προσμένετε, ο οραματισμός και οι σκοποί της Βασιλείας Μου μορφώνονται μέσα στο πνεύμα σας» [αυτό τον καιρό].

Σημείωση: έτσι μορφώνεται μέσα στο πνεύμα του πιστού, η υπόσταση της πίστης του Θεού, που παραμερίζει τα βουνά των δαιμονικών εξουσιών

Πιστεύω ότι μέσα από αυτή την περίοδο των 40 ημερών, μορφώνεται μέσα στην καρδιά αυτών που δίνουν τον χρόνο για να προσμένουν τον Κύριο (δηλ. στην προσευχή της εκζήτησης), ένας ζωντανός λόγος, αυτό που αναφέρεται στην Αγία Γραφή σαν το «ρήμα που εκπορεύεται από το στόμα του Χριστού».

Καθώς είπε ο άγγελος στην Μαριάμ «οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τοῦ θεοῦ πᾶν ῥῆμα» (Λουκά 1:37), με τον ίδιο τρόπο κάθε «ρήμα» που θα «μιλήσει» ο Κύριος αυτές τις 40 ημέρες έτσι όπως μίλησε και στους πρώτους μαθητές Του (Πράξεις 1:3)

– δηλ. κάθε τι που θα μορφωθεί σαν λόγος από τον Κύριο μέσα στο πνεύμα μας αυτό τον καιρό καθώς Τον προσμένουμε με εκζήτηση και προσκαρτέρηση –

θα έχει την εξουσία και τη δύναμη να μετακινήσει ακόμη και βουνά, όταν εμείς τον μιλήσουμε αυτό τον λόγο, με τη δική Του εξουσία και δύναμη που ο ίδιος (θα) μας έχει μεταδώσει.

Post a comment