No comments yet

Πως ανάβει το ΦΩΣ του Θεού στις καρδιές – Ο Ιησούς, το Αίμα, ο Σταυρός

Πως ανάβει το ΦΩΣ του Θεού στις καρδιές – Ο Ιησούς, το Αίμα, ο Σταυρός!
Κυρ. 18 Σεπτ 2022 στο Κέντρο Σαλόμ Αθηνών. Οι σημειώσεις σε pdf: https://drive.google.com/file/d/1aN4fCn9ixxRSmNgfrtVYWt4VOrJd-YPx/view?usp=sharing Με ποιο τρόπο ανάβει το ΦΩΣ του Θεού έτσι ώστε να το δουν οι άνθρωποι και να στραφούν προς αυτό;
Το μάθημα συνοπτικά:
Ακόμη κι αν κάποιος πιστεύει γενικά στην έννοια «Θεός», από μόνο του δεν αρκεί για να φωτιστούν τα μάτια της καρδιάς για να δει το ΦΩΣ για σωτηρία της ψυχής.
Β’ Κορ 3:13-16:
Οι διάνοιες τυφλώθηκαν. Υπάρχει ένα κάλυμμα κατά την ανάγνωση της παλαιάς διαθήκης, που μόνο διαμέσου τού Χριστού καταργείται. Αυτοί οι άνθρωποι πίστευαν στον Θεό και στην Αγία Γραφή. Όμως υπήρχε ένα κάλυμμα επάνω στην καρδιά τους και δεν μπορούσαν οι διάνοιες τους να δουν το ΦΩΣ το Θεού.
Εφεσίους 1:16-18:
Αν ο Θεός δεν δώσει πνεύμα σοφίας και αποκάλυψης δεν μπορούν να φωτιστούν τα μάτια της καρδιάς, και δεν μπορούμε να γνωρίσουμε τα πράγματα του Θεού, ακόμη κι αν έχουμε θεοσέβεια και πιστεύουμε ότι υπάρχει Θεός. Είναι καλό να πιστεύουμε, αλλά δεν αρκεί για να ανοίξουν τα μάτια της καρδιάς ώστε η διάνοια να καταλάβει τα αόρατα, τα άϋλα, τα ουράνια, τα αιώνια.
Λουκά 24:36-47:
Οι μαθητές του Ιησού είχαν μεγαλώσει σαν Εβραίοι να έχουν πίστη στον Θεό. Μελετούσαν από παιδιά τον γραπτό Λόγο και πήγαιναν στη Συναγωγή κάθε Σάββατο, όμως έπρεπε ο Ιησούς να τους ανοίξει τη διάνοια για να μπορούν να καταλάβουν αυτά που ήταν γραμμένα γι’ Αυτόν.
Πράξεις 10:
Ο Ρωμαίος Εκατόνταρχος Κορνήλιος ήταν δίκαιος, θεοσεβής, προσευχόταν, πίστευε, νήστευε, έκανε ελεημοσύνες, είχε καλή μαρτυρία από τους Ιουδαίους. Όμως έπρεπε να δει το ΦΩΣ του Θεού με τα μάτια της καρδιάς του για να σωθεί.
Για να δει το ΦΩΣ έπρεπε να του μιλήσει ο Πέτρος το Ευαγγέλιο για να μπορέσει και να σωθεί. Χωρίς τον Ιησού δεν υπάρχει ΦΩΣ του Θεού, και δεν μπορούν να ανοίξουν τα μάτια της καρδιάς για να καταλάβουμε.
Πράξεις 17 στον Άρειο Πάγο στην Αθήνα:
Ο Παύλος έκανε ένα πολύ εντυπωσιακό κήρυγμα για πίστη στον Θεό. Όμως δεν μπόρεσε να γεννήσει μια τοπική εκκλησία όπως στους άλλους τόπους.
Όταν ο Παύλος πήγε στην Κόρινθο μετά την Αθήνα είχε καταλάβει το λάθος του, και αργότερα έγραψε για την εμπειρία του στην Αθήνα.
Α’ Κορ 2:1 Αδελφοί, και εγώ, όταν ήρθα σε σας, ήρθα όχι με υπεροχή λόγου ή σοφίας, κηρύττοντας σε σας τη μαρτυρία τού Θεού. 2 Επειδή, αποφάσισα να μη ξέρω ανάμεσά σας τίποτε άλλο, παρά μονάχα τον Ιησού Χριστό, κι αυτόν σταυρωμένον. 3 Και εγώ ήρθα σε σας με ασθένεια, και με φόβο, και με πολύν τρόμο.
Τι έλειπε από το κήρυγμα του Παύλου στην Αθήνα; Έκανε ένα κήρυγμα με υπεροχή λόγου και ανθρώπινη σοφία στην προσπάθεια του να κηρύξει την μαρτυρία του Θεού – προσέξτε, την ΜΑΡΤΥΡΙΑ του ΘΕΟΥ, όχι το Ευαγγέλιο του Ιησού!
Ο Παύλος κήρυττε τον Ιησού πριν πάει στον Άρειο Πάγο. Όμως εκεί μπροστά στους Φιλοσόφους, ενώ μίλησε ωραία λόγια για τον Θεό, δεν είπε καθόλου το Όνομα του Ιησού, ούτε και το πιο βασικό χαρακτηριστικό του Ευαγγελίου, το θάνατο επάνω στο σταυρό.
Γι’ αυτό και είπε αργότερα στους Κορινθίους, αποφάσισα να μη ξέρω ανάμεσά σας τίποτε άλλο, παρά μονάχα τον Ιησού Χριστό, κι αυτόν σταυρωμένον!
Το σοφό κήρυγμα του Παύλου με υπεροχή λόγου για την μαρτυρία του Θεού γενικά και αόριστα χωρίς όνομα, δεν έκανε το ΦΩΣ του Θεού να ανάψει μέσα στις καρδιές αυτών που άκουσαν εκείνο το υπέροχο κήρυγμα του Παύλου.
Χωρίς το Όνομα του Ιησού Χριστού δεν υπάρχει ΦΩΣ, επειδή ο ίδιος ο Ιησούς είναι το ΦΩΣ του κόσμου, όπως είναι γραμμένο στο Ευαγγέλιο Ιωάννου 1:9.
Πράξεις 4:12 Και δεν υπάρχει διαμέσου κανενός άλλου η σωτηρία· επειδή, ούτε άλλο όνομα είναι δοσμένο κάτω από τον ουρανό ανάμεσα στους ανθρώπους, διαμέσου τού οποίου πρέπει να σωθούμε.
Δεν είναι απλά ο Ιησούς σαν ιστορικό πρόσωπο ή σαν προφήτης του Θεού, αλλά ο Ιησούς που σταυρώθηκε για τις αμαρτίες του κόσμου και έχυσε το Αίμα Του για τον εξιλασμό των αμαρτιών.
Τι χρειάζεται για να ανάψει το ΦΩΣ του Θεού;
– Το Όνομα του Ιησού Χριστού,
– το Αίμα που έχυσε για τον εξιλασμό των αμαρτιών του κόσμου, και
– ο Σταυρός επάνω στον οποίο έγινε ο ίδιος κατάρα για να πάρει επάνω του τη κατάρα του κόσμου.
Η πίστη στον Θεό γενικά δεν κάνει εξιλασμό αμαρτιών, και δεν παίρνει την αμαρτία από τον άνθρωπο, δεν μπορεί να ανάψει το ΦΩΣ του Θεού αν δεν γίνει εξιλασμός για την αμαρτία και δεν αρθεί η κατάρα που φέρνει Σκοτάδι επάνω στις καρδιές και τις διάνοιες των ανθρώπων.
Ούτε η θρησκεία, ούτε η πίστη στον Θεό, ούτε οι προσευχές, ούτε οι ελεημοσύνες, ούτε η μελέτη της Αγίας Γραφής, ούτε τα όμορφα κηρύγματα δεν μπορούν να κάνουν το ΦΩΣ του Θεού να ανάψει μέσα στις καρδιές και τις διάνοιες των ανθρώπων.
Το Ευαγγέλιο είναι στο Όνομα του Ιησού, στο Αίμα που έχυσε, στο Σταυρό που πέθανε!
Μετά είναι το κάλεσμα για ΜΕΤΑΝΟΙΑ προς άφεση αμαρτιών.
Αυτό το θεμέλιο του Ευαγγελίου δεν αφορά ΜΟΝΟ για να πιστέψουν οι άπιστοι για αιώνια ζωή. Το ίδιο θεμέλιο αφορά και τους αναγεννημένους πιστούς για την μεταμορφωτική πορεία του αγιασμού στην καρδιά.

Post a comment