No comments yet

Η ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΥΧΗΣ (Μέρος 2)

Στο πρώτο μάθημα είδαμε ότι υπάρχει ανάγκη να μάθουμε πως να προσευχόμαστε

Λουκά 11:1 … Κύριε, δίδαξέ μας να προσευχόμαστε, όπως και ο Ιωάννης δίδαξε τους μαθητές του.

Σε αυτό το μάθημα θα δούμε κάποιους από τους λόγους που είναι αυτό απαραίτητο, όπως κάποιες διαφορετικές μορφές προσευχής που δεν θα γνωρίζαμε εάν δεν είχαμε την διδασκαλία της Αγίας Γραφής και την εμπειρία της ζωής της εκκλησίας, μέσα στην κοινωνία των αδελφών. Αυτά τα μαθήματα θέλουν να μας ενθαρρύνουν να δώσουμε χρόνο και προσοχή, για να αυξηθούμε στη ζωή της προσευχής.

Η εξουσία της ατομικής προσευχής εν Πνεύματι Αγίω

Ματθαίου 6:5 Και όταν προσεύχεσαι, να μη είσαι σαν τους υποκριτές· επειδή, αρέσκονται να προσεύχονται όρθιοι στις συναγωγές και στις γωνίες των πλατειών, για να φανούν στους ανθρώπους· σας διαβεβαιώνω ότι, έχουν [ήδη] τον μισθό τους· 6 εσύ, όμως, όταν προσεύχεσαι, μπες μέσα στο ταμείο σου, και, αφού θα έχεις κλείσει την πόρτα σου, προσευχήσου στον Πατέρα σου που [είναι] στον κρυφό [χώρο]· και ο Πατέρας σου που βλέπει στον κρυφό [χώρο], θα σου ανταποδώσει στα φανερά. 7 Και όταν προσεύχεστε, μη επαναλαμβάνετε τα ίδια και τα ίδια, όπως οι Εθνικοί· επειδή, νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν.

Ματθαίου 14: 22 Και ο Ιησούς ανάγκασε αμέσως τους μαθητές του να μπουν μέσα στο πλοίο, και να πάνε πριν απ’ αυτόν στην αντίπερα όχθη, μέχρις ότου απολύσει τα πλήθη. 23 Και αφού απέλυσε τα πλήθη, ανέβηκε στο βουνό κατ’ ιδίαν για να προσευχηθεί. Και όταν έγινε βράδυ, ήταν εκεί μόνος. 24 Και το πλοίο ήταν ήδη στο μέσον της θάλασσας, βασανιζόμενο από τα κύματα· επειδή, ο άνεμος ήταν ενάντιος. 25 Και κατά την τέταρτη φυλακή της νύχτας, ο Ιησούς πήγε προς αυτούς, περπατώντας επάνω στη θάλασσα.

Λουκά 5:15 Αλλά, η φήμη γι’ αυτόν απλωνόταν [ακόμα] περισσότερο· και πολλά πλήθη συγκεντρώνονταν, για να [τον] ακούν, και να θεραπεύονται διαμέσου αυτού από τις ασθένειές τους. 16 Αυτός, όμως, αποσυρόταν στις ερημιές και προσευχόταν.

Εκκλησιαστής 5:1 ΦΥΛΑΓΕ το πόδι σου, όταν πηγαίνεις στον οίκο τού Θεού· και δείχνε προθυμία να ακούς, μάλλον, παρά να προσφέρεις θυσία αφρόνων, που δεν αισθάνονται ότι πράττουν κακώς. 2 Μη βιάζεσαι με το στόμα σου, και η καρδιά σου ας μη επιταχύνει να προφέρει κάποιον λόγο μπροστά στον Θεό· επειδή, ο Θεός είναι στον ουρανό, ενώ εσύ [είσαι] στη γη· γι’ αυτό, τα λόγια σου ας είναι λίγα. 3 Επειδή, το μεν όνειρο έρχεται μέσα στην πληθώρα των περισπασμών· ενώ η φωνή τού άφρονα, μέσα στην πληθώρα των λόγων.

Η δύναμη της Συλλογικής Προσευχής

Ματθαίου 21:12 Και ο Ιησούς μπήκε μέσα στο ιερό τού Θεού, και έβγαλε έξω όλους αυτούς που πουλούσαν και αγόραζαν μέσα στο ιερό, και αναποδογύρισε τα τραπέζια των αργυραμοιβών, και τα καθίσματα αυτών που πουλούσαν τα περιστέρια· 13 και τους λέει: Είναι γραμμένο: «Ο οίκος μου, θα ονομάζεται οίκος προσευχής»· εσείς, όμως, τον κάνατε «σπήλαιο ληστών». 14 Και ήρθαν κοντά του μέσα στο ιερό τυφλοί και χωλοί· και τους θεράπευσε.

Ματθαίου 18:19 Σας λέω ξανά ότι, αν δύο από σας συμφωνήσουν επάνω στη γη, για κάθε πράγμα, για το οποίο θα έκαναν αίτηση, θα γίνει σ’ αυτούς από τον Πατέρα μου, που [είναι] στους ουρανούς. 20 Επειδή, όπου είναι δύο ή τρεις συγκεντρωμένοι στο όνομά μου, εκεί είμαι εγώ ανάμεσά τους.

Δευτερονόμιο 32:30 … ένας θα διώξει 1.000, και δύο θα τρέψουν σε φυγή μυριάδες.

Post a comment