No comments yet

Προσευχή για την Ελλάδα, ημέρα 7, να ανοιχτούν «θύρες λόγου» για ευαγγελισμό

Η Αγία Γραφή μας διδάσκει την πνευματική αρχή
1) της «ανοιχτής θύρας λόγου» που χρειάζεται ώστε
2) «να γίνει γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου».

Στην Ελλάδα κατά τις προηγούμενες δεκαετίες, με λίγες εξαιρέσεις, δεν υπήρχε και δεν υπάρχει ανοιχτή θύρα λόγου για να γίνει γνωστό το μυστήριο του Ευαγγελίου, ώστε να πιστεύουν άνθρωποι μαζικά.

Σήμερα η προσευχή μας είναι ο Κύριος να ανοίξει θύρες λόγου σε όλη την Ελλάδα, και, να δοθεί λόγος σε πολλούς πιστούς, ώστε να ξεκινήσει ένας συστηματικός και μαζικός ευαγγελισμός των Ελλήνων.

Μάλιστα, καθώς αυτές τις ημέρες γίνεται η ετήσια εξόρμηση της Ελληνικής Ιεραποστολικής Ένωσης που μοιράζουν την Αγία Γ��αφή πόρτα-πόρτα, η προσευχή μας είναι να χρησιμοποιήσει ο Κύριος αυτό το έργο για να ελκύσει πολλούς ανθρώπους στην πίστη.

Και τώρα θέλουμε να βοηθήσουμε στην κατάρτιση του Σώματος του Χριστού για το έργο του ευαγγελισμού, ώστε να γνωρίζουν οι πιστοί την βιβλική διαδικασία προετοιμασίας για το κήρυγμα του Ευαγγελίου, έτσι ώστε να φέρνουμε καρπό όταν μεταδίδουμε τα Καλά Νέα της Βασιλείας του Θεού, διαμέσου πίστης στον Ιησού Χριστό.

Ο βιβλικός καταρτισμός που αφορά το κήρυγμα του Ευαγγελίου είναι απαραίτητος, ιδιαίτερα καθώς μετά από τόσες δεκαετίες έλλειψης καρπού και τόσης απογοήτευσης όσον αφορά τον ευαγγελισμό, το Σώμα του Χριστού έχει «σκουριάσει» και δεν μοιάζει να ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για συστηματικό ευαγγ��λισμό.

Αυτό πρέπει να αλλάξει, και προσευχόμαστε γι’ αυτό!

Η Αγία Γραφή μας μαθαίνει ότι δεν αρκεί απλά να κηρύττουμε το Ευαγγέλιο. Τα λόγια μας δεν αρκούν για να φέρουν αλλαγή στη νοοτροπία του Έλληνα, και το κήρυγμα του Ευαγγελίου δεν φέρνει ούτε κατάνυξη ούτε μετάνοια, όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες.

Για να δώσουν οι άνθρωποι την καρδιά τους στον Χριστό όταν εμείς κηρύττουμε το Ευαγγέλιο, δεν είναι τα λόγια μας αυτά που φέρνουν την μετάνοια, αλλά η αποκάλυψη του «μυστηρίου του Χριστού», όπως θα διαβάσουμε τα λόγια του Απ. Παύλου προς Κολοσσαείς.

Επίσης ο ίδιος το αναφέρει στην Εφεσίους σαν το «μυστήριο του Ευαγγελίου» που πρέπει να γίνει γνωστό σε αυτούς που ακούν το κήρυγμα, όπως θα δούμε παρακάτω.

Η «θύρα της πίστης» ή, η «θύρα του λόγου»

Πρά��εις 14:27 Όταν δε ήρθαν και συγκέντρωσαν την εκκλησία, ανήγγειλαν όσα ο Θεός έκανε διαμέσου αυτών, και ότι άνοιξε στα έθνη θύρα πίστης.

Α’ Κορινθίους 16:8 … θα μείνω στην Έφεσο … 9 επειδή, μου ανοίχθηκε μια μεγάλη και ενεργητική θύρα, και οι ενάντιοι [είναι] πολλοί..

Β’ Κορινθίους 2:12 Και όταν ήρθα στην Τρωάδα για [να κηρύξω] το ευαγγέλιο του Χριστού, … μου ανοίχτηκε θύρα εν Κυρίω…

Ματθαίου 10:11 Και μέσα σε όποια πόλη ή κωμόπολη μπείτε, εξετάστε ποιος είναι άξιος μέσα σ’ αυτή, και εκεί να μείνετε μέχρις ότου φύγετε. 12 Και μπαίνοντας μέσα στο σπίτι, χαιρετήστε το. 13 Και αν μεν το σπίτι είναι άξιο, η ειρήνη σας ας έρθει επάνω του· αλλά, αν δεν είναι άξιο, η ειρήνη σας ας επιστρέψει σε σας. 14 Και όποιος δεν σας δεχθεί ούτε ακούσει τα λόγια σας, βγαίνοντας έξω από το σπίτι ή από την πόλη εκείνη, ξετινάξτε τη σκόνη από τα πόδια σας.

Ματθαίου 16:18 Και εγώ, μάλιστα, σου λέω ότι: Εσύ είσαι ο Πέτρος, και επάνω σ’ αυτή την πέτρα θα κτίσω την εκκλησία μου· και πύλες άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της. 19 Και θα σου δώσω τα κλειδιά τής βασιλείας των ουρανών· και ό,τι αν δέσεις επάνω στη γη, θα είναι δεμένο στους ουρανούς· και ό,τι αν λύσεις επάνω στη γη, θα είναι λυμένο στους ουρανούς.

Το μυστήριο του Χριστού/του Ευαγγελίου γίνεται γνωστό μέσα από προσευχή που ανοίγει την θύρα για να δοθεί ο λόγος με τέτοιο τρόπο ώστε να έλθει μετάνοια σε αυτούς που ακούν.

Κολοσσαείς 4:2 ΕΠΙΜΕΝΕΤΕ στην προσευχή, αγρυπνώντας σ’ αυτή με ευχαριστία· 3 ταυτόχρονα, προσεύχεστε και για μας, για να μας ανοίξει ο Θεός θύρα τού λόγου, για να μιλήσουμε το μυστήριο του Χριστού, για το οποίο και είμαι φυλακισμένος· 4 για να το φανερώσω, όπως πρέπει να μιλήσω.

Εφεσίους 6:18 προσευχόμενοι σε κάθε καιρό, με κάθε προσευχή και δέηση εν Πνεύματι, και αγρυπνώντας σ’ αυτό τούτο με κάθε προσκαρτέρηση και δέηση για όλους τούς αγίους. 19 Και για μένα, για να μου δοθεί λόγος να ανοίξω το στόμα μου με παρρησία, ώστε να κάνω γνωστό το μυστήριο του ευαγγελίου,

Ψαλμός 24:6 Αυτή [είναι] η γενεά εκείνων που τον εκζητούν, εκείνων που ζητούν το πρόσωπό σου, [Θεέ] τού Ιακώβ. (Διάψαλμα). 7 Σηκώστε, πύλες, τα κεφάλια σας, και υψωθείτε, αιώνιες πόρτες, και θα μπει μέσα ο Βασιλιάς τής δόξας. 8 Ποιος [είναι] αυτός ο Βασιλιάς τής δόξας; Ο Κύριος ο κραταιός και ο δυνατός, ο Κύριος ο δυνατός σε πόλεμο. 9 Σηκώστε, πύλες, τα κεφάλια σας, και υψωθείτε, αιώνιες πόρτες, και θα μπει μέσα ο Βασιλιάς τής δόξας. 10 Ποιος είναι αυτός ο Βασιλιάς τής δόξας; Ο Κύριος των δυνάμεων· αυτός [είναι] ο Βασιλιάς τής δόξας. (Διάψαλμα).

Post a comment