No comments yet

Η γυναίκα στη διακονία στην πρώτη Εκκλησία

Η γυναίκα στο έργο της διακονίας στην πρώτη Εκκλησία – Μέρος 1.

Μάθημα του Γιώργου Ε Μαρκάκη την Παρ. 29 Απρ. 2024 με στόχο τη διευκρίνιση της εικόνας/θέσης που διαγράφεται μέσα από την ίδια την Αγία Γραφή σε αυτό το θέμα, το οποίο έγινε δύσκολο και αντικείμενο συζητήσεων και αντιπαραθέσεων, εξ αιτίας ακραίων, φανατικών και σκληροπυρηνικών θέσεων κάποιων εκκλησιών.

Επειδή υπάρχουν θεολογίες και εκκλησιαστικές παραδόσεις που μειώνουν τη γυναίκα σαν να μην είναι πλήρως Άνθρωπος όπως και ο άνδρας, και σαν να μην είναι απόλυτα ισότιμο μέλος της Εκκλησίας, έγινε αναγκαίο να κάνουμε μια διδασκαλία σε αυτό το θέμα ώστε να είμαστε πληροφορημένοι για το πως παρουσιάζεται το θέμα στην Αγία Γραφή με μια πληρέστερη, πιο ολοκληρωμένη εικόνα.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Το θέμα αυτής της σειράς μαθημάτων είναι «Η γυναίκα στο έργο της διακονίας». Στο πρώτο μάθημα που γίνεται στα πρώτα 2 βίντεο, η έμφαση είναι «Η γυναίκα στη διακονία στην πρώτη Εκκλησία», όπως μας δείχνει η Αγία Γραφή.

Για να μπορέσουμε να ετοιμάσουμε την καρδιά και το νου μας για να καταλάβουμε αυτά που θα μελετήσουμε από την Αγία Γραφή χρειάζεται να καταλάβουμε πως επηρεάζουν την κατανόηση μας κάποια πράγματα.

Τα γραμμένα στο Λόγο, τα εξηγούμε σύμφωνα με τη λογική μας, την ακαδημαϊκή μας γνώση, την κοσμική εμπειρία, την εκκλησιαστική παράδοση, και τα πρότυπα και στεγανά του Δόγματος που μας έχει διαμορφώσει τον τρόπο σκέψης όσον αφορά τα πράγματα του Θεού.

Συνήθη παραδείγματα εκκλησιαστικής νοοτροπίας που προσδιορίζει το πως καταλαβαίνουμε και επεξεργαζόμαστε αυτά που διαβάζουμε:
– Νομικίστικη νοοτροπία που ψάχνει στο Λόγο να βρει Νόμο, εντολές, τα «μη» και τα «πρέπει» που χαρακτηρίζουν την εκκλησιαστική μας ζωή.
– Ουμανιστική, ανθρωποκεντρική νοοτροπία που τα πάντα που αφορούν τον «Θεό» (όπως τον εξηγεί αυτή η νοοτροπία) εξυπηρετούν τα ανθρώπινα συμφέροντα και συναισθήματα.
– Πολιτισμική, εθνοκεντρική, θρησκευτική παράδοση όπου γίνεται ένας συγκερασμός ανάμεσα σε μια επιφανειακή θεοσέβεια και απροσδιόριστη πίστη σε μια γενική έννοια «Θεού» (χωρίς επίγνωση), με πολιτισμικά ήθη και έθιμα ενός λαού, που περιλαμβάνουν τα κοινωνικά πρότυπα όπως αυτά εκφράζουν τη συλλογική ψυχή αυτού του έθνους.

Επομένως το θέμα δεν είναι ακριβώς το «τι είναι γραμμένο» αλλά το πως εμείς εξηγούμε αυτό που διαβάζουμε. Αυτό ισχύει γενικά για όλα τα θέματα της Αγίας Γραφής και της πίστης στο Θεό, και βρίσκει άμεση εφαρμογή στο θέμα τη «Γυναίκας στο έργο της διακονίας».

Με απλά λόγια, αν σε μια κουλτούρα, σε ένα λαό, σε μια εκκλησιαστική παράδοση, η γυναίκα έχει θέση υποδεέστερη του άντρα και ο μόνος ρόλος της είναι να υπηρετεί τον άντρα, τότε αυτό γίνεται το φίλτρο μέσα από το οποίο ψάχνουμε να βρούμε εδάφια για να εξηγήσουμε το ρόλο της γυναίκας μέσα στην εκκλησία και στο έργο της διακονίας.

Κι έτσι έχουμε το φαινόμενο που επικρατεί, ότι παίρνουμε ένα μικρό μέρος του Λόγου και φτιάχνουμε θεολογίες που στηρίζονται επάνω σε αυτό το μέρος που είναι αποκομμένο και δεν είναι σε ευθυγράμμιση με τον υπόλοιπο Λόγο, είναι όμως αυτό που μας ταιριάζει και χτίζει τη δική μας θεολογία όπως εμείς θέλουμε η θεολογία μας να εκφράσει αυτά που τελικά εμείς πιστεύουμε (και όχι αυτά που πραγματικά είναι γραμμένα).

Αν οι πιστοί που είναι σκληροπυρηνικοί στο πως καταλαβαίνουν τον Λόγο με νομικίστικο τρόπο και είναι φανατικοί στις θεολογίες που πιστεύουν, αν μπορούσαν να κατανοήσουν το έργο του Χρίσματος και την εξήγηση που φέρνει η ζωντανή Φωνή του Κυρίου, άραγε θα επέμεναν πεισματικά σε θεολογικές θέσεις που έχουν σαθρά θεμέλια και είναι ζημιογόνα στο έργο της Εκκλησίας; Ή μήπως θα άφηναν την καρδιά τους να μαλακώσει και να αποδεχτεί το ενδεχόμενο να έχουν κάνει λάθος και να δεχτούν διόρθωση στις απόψεις τους;

Σε αυτή την ΕΙΣΑΓΩΓΗ δεν παρατίθεται η ίδια η διδασκαλία, η οποία χρειάζεται να χτιστεί σταδιακά και αναλυτικά, ώστε να μπορέσει να οικοδομήσει σωστά θεμέλια κατανόησης της βιβλικής αλήθειας.

Αυτή η σειρά μαθημάτων δεν επιτρέπει μια γρήγορη και απλή ματιά στο θέμα. Όποιος ενδιαφέρεται πραγματικά να μάθει, θα πρέπει να επενδύσει τον απαραίτητο χρόνο να παρακολουθήσει την πλήρη σειρά και να ακούσει ολόκληρη τη διδασκαλία. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να χτιστεί ορθή και ολοκληρωμένη κατανόηση.

Post a comment