No comments yet

Η αρχή της μεγαλύτερης θυσίας – Β’ Βασιλέων κεφ. 3

Η αρχή της μεγαλύτερης θυσίας – Β’ Βασιλέων κεφ. 3

Ένα μάθημα-προτροπή του Γιώργου Ε Μαρκάκη, την Τετάρτη 5 Οκτ 2022 στο Κέντρο Σαλόμ Αθηνών. Αυτή η ημέρα ήταν η Εορτή του Κυρίου «Ημέρα Εξιλασμού», «Γιομ Κιπούρ» στα Εβραϊκά. Ένα σχετικό βιντεομήνυμα για το Γιομ Κιπούρ (Εορτή του Εξιλασμού) στο οποίο έγινε αναφορά στο μάθημα: https://youtu.be/GPqxnBYf8jo
———————–
Αυτό το μάθημα είχε άμεση σχέση με καταστάσεις που αντιμετώπιζαν στις ζωές τους αρκετοί αδελφοί, που είχαν ανάγκη για να δουν το χέρι του Κυρίου να υψώνεται ισχυρό.
———————–
Στο μήνυμα γίνεται αναφορά σε μια ΑΦΙΕΡΩΣΗ 40 ημερών (1 Οκτ έως 10 Νοε) στην οποία μας κάλεσε ο Κύριος, που είναι απαραίτητη ιδιαίτερα σε όσους έχουν ανάγκη από διάνοιξη σε διάφορα θέματα υγείας και άλλα προβλήματα ζωής. Σύνδεσμος για το βίντεο:

———————–
Σημείωση: σε ένα σημείο του μαθήματος έγινε σύγκριση δύο εδαφίων για να γίνει φανερό ότι η λέξη «Εδώμ» στην Π.Δ. δεν σημαίνει απλά ένα τόπο, αλλά είναι συμβολισμός για τον Άνθρωπο.

Αυτό φαίνεται στο ότι ο Ιάκωβος στις Πράξεις 15:17 αποδίδει τη λέξη «Εδώμ» του Αμώς 9:12 «των ανθρώπων».

Αμώς 9:12 για να κληρονομήσουν το υπόλοιπο του Εδώμ, και όλα τα έθνη, επάνω στα οποία αναφέρεται το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος [τα] κάνει αυτά.

Πράξεις 15:17 για να εκζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι των ανθρώπων, και όλα τα έθνη, επάνω στα οποία καλείται το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος κάνει όλα αυτά».
———————–
Αυτό το μάθημα μας βοηθά να γνωρίσουμε ή να καταλάβουμε καλύτερα κάποιες πνευματικές αρχές που είναι ιδιαίτερα ωφέλιμες στη ζωή της προσευχής και σε ζητήματα αντιπαράθεσης με τις δυνάμεις του Σκότους σε θέματα ζωής. Ένα κεντρικό μήνυμα και πνευματική αρχή του μαθήματος αφορά τη «δύναμη της μεγαλύτερης θυσίας».

Η θυσία είναι το μέσον απελευθέρωσης πνευματικής δύναμης και εξουσίας από την αόρατη, υπερφυσική διάσταση.

Από τη δική μας πλευρά (των δυνάμεων του Φωτός), ο ίδιος ο Θεός χρησιμοποίησε την αρχή της θυσίας του ίδιου του Υιού Του Ιησού, για να μπορέσει να φέρει την απολύτρωση της Ανθρωπότητας από το κράτος της Αμαρτίας και του Θανάτου.

Από την πλευρά του εχθρικού στρατοπέδου των δυνάμεων του Σκότους ισχύει η ίδια αρχή της θυσίας την οποία βάζουν σε εφαρμογή μέσα από νηστείες, τελετές, θυσίες αίματος (που περιλαμβάνουν και ανθρωποθυσίες).

Αυτή την πνευματική αρχή της μεγαλύτερης θυσίας βλέπουμε στη Β’ Βασιλέων κεφ. 3 όπου τελικά δεν έχασε τον πόλεμο ο Βασιλιάς του Μωάβ, όπως είχε προφητεύσει ο Ελισσαιέ. Ο στρατός του Ισραήλ αποχώρησε προτού κατακτήσου την πρωτεύουσα του Μωάβ, όταν ο Βασιλιάς του Μωάβ πρόσφερε τη μεγαλύτερη θυσία που μπορούσε, τον ίδιο του τον γιο.

Προς το τέλος του μαθήματος έγινε αναφορά στα εξής λόγια της ΑΓ που έχει να κάνει με την κατάκτηση των υποσχέσεων του Θεού. Η πίστη κατακτάται μέσα από υπομονή.
Εβραίους 6:11 Επιθυμούμε, όμως, κάθε ένας από σας να δείχνει την ίδια επιμέλεια προς την πλήρη βεβαιότητα της ελπίδας μέχρι τέλους· 12 για να μη γίνετε νωθροί, αλλά μιμητές αυτών που με πίστη και μακροθυμία κληρονομούν τις υποσχέσεις.

Εβραίους 6:6 Χωρίς, μάλιστα, πίστη [είναι] αδύνατον [κάποιος] να [τον] ευαρεστήσει· επειδή, αυτός που προσέρχεται στον Θεό, πρέπει να πιστέψει, ότι είναι, και γίνεται μισθαποδότης σ’ αυτούς που τον εκζητούν.

Εβραίους 11:17 Με πίστη, ο Αβραάμ, όταν δοκιμαζόταν, πρόσφερε τον Ισαάκ· και πρόσφερε τον μονογενή του, εκείνος που αποδέχθηκε τις υποσχέσεις, 18 προς τον οποίο ειπώθηκε ότι: «Στον Ισαάκ θα κληθεί σε σένα σπέρμα»·

Εβραίους 11:33 οι οποίοι με την πίστη καταπολέμησαν βασιλείες, εργάστηκαν δικαιοσύνη, πέτυχαν τις υποσχέσεις, έφραξαν στόματα λιονταριών, 34 έσβησαν δύναμη φωτιάς, διέφυγαν από στόματα μάχαιρας, ενδυναμώθηκαν από ασθένεια, έγιναν ισχυροί σε πόλεμο, έτρεψαν σε φυγή στρατεύματα ξένων·

Post a comment