No comments yet

ΕΚΚΛΗΣΙΑ [Μέρος 3] βασικά θεμέλια και αρχές

Μάθημα του Γιώργου Ε Μαρκάκη στο Κέντρο Σαλόμ Αθηνών την Κυριακή 17 Ιουλίου 2022, συνέχεια προηγούμενων μαθημάτων.
———————————-
1ο Μέρος βίντεο: https://youtu.be/mlTgGKl6qmo
1ο Μέρος κείμενο: https://drive.google.com/file/d/1qTxm09im3DgVNFQAYq5Bk6BCdLyH0km-/view?usp=sharing
———————————-
2ο Μέρος βίντεο: https://youtu.be/EOp_QpEJd5s
2ο Μέρος κείμενο: https://drive.google.com/file/d/1hhtWMoxJOn7NJ5XaJYYmxAuQHa8owgeW/view?usp=sharing
———————————-
Αυτό το 3ο Μέρος διαφέρει σημαντικά από το κείμενο του μαθήματος που ήταν γραμμένο. Και το κείμενο που ήταν γραμμένο αποτελεί από μόνο του ένα ενδιαφέρον μάθημα, αλλά και το μάθημα που έγινε τελικά δια του λόγου έχει ιδιαίτερα σημεία που αξίζει κανείς να προσέξει. Ίσως είναι καλό και να δει κάποιος το βίντεο, και να διαβάσει το κείμενο.
https://drive.google.com/file/d/1OK49FGoCR2QDhmozHCue8Qqwphn7_xxf/view?usp=sharing
———————————-
Λίγες σημειώσεις για αυτό το μάθημα
Πράξεις 6:2 Τότε, οι δώδεκα, αφού προσκάλεσαν το πλήθος των μαθητών, είπαν: Δεν είναι πρέπον να αφήσουμε εμείς τον λόγο τού Θεού, και να υπηρετούμε σε τραπέζια. 3 Σκεφθείτε, λοιπόν, αδελφοί, [διαλέξτε] από σας επτά άνδρες, που έχουν καλή μαρτυρία, πλήρεις Αγίου Πνεύματος και σοφίας, τους οποίους ας τοποθετήσουμε γι’ αυτή την ανάγκη. 4 Ενώ εμείς θα μένουμε διαρκώς στην προσευχή και στη διακονία τού λόγου.
Αυτό είναι ένα σημαντικό θεμέλιο που πρέπει να θυμόμαστε για τον θεσμό της Εκκλησίας, καθώς όλοι μπορούμε να μιλάμε, όλοι έχουμε απόψεις και θεολογίες. Όσοι είναι εκπαιδευμένοι μπορούν να κάνουν και εξαιρετικά κηρύγματα, αλλά η διακονία του Λόγου δεν είναι δοσμένη σε οποιονδήποτε που απλά πιστεύει, ή έχει διδαχθεί μέσα από Ακαδημαϊκή μόρφωση.
Η Αγία Γραφή μας δείχνει ότι χρειάζεται το κάλεσμα του Κυρίου για τη διακονία του Λόγου, για το οποίο χρειάζεται ιδιαίτερη χάρη. Επιπλέον είναι απαραίτητο αυτοί που κάλεσε ο Κύριος να έχουν βρεθεί και δόκιμοι για να αναλάβουν το βάρος και την ευθύνη για την ηγεσία της Εκκλησίας, και μάλιστα για την πνευματική τροφή του Οίκου.
Το ότι αυτοί που κάλεσε ο Κύριος έχουν πρώτα βρεθεί δόκιμοι για να αναλάβουν την ευθύνη και την εξουσία, σημαίνει ότι έγινε χειροτονία σε θέση ηγεσίας.
Το θεμέλιο του προσδιορισμένου καιρού για τη συνάθροιση της εκκλησίας είναι η πρώτη ημέρα της εβδομάδος, που στη συνέχεια ονομάστηκε Κυριακή, δηλ. η ημέρα του Κυρίου.
Ιωάννου 20:19 Το βράδυ, λοιπόν, εκείνης τής ημέρας, την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ οι θύρες ήσαν κλεισμένες, όπου ήσαν συγκεντρωμένοι οι μαθητές εξαιτίας τού φόβου των Ιουδαίων, ο Ιησούς ήρθε, και στάθηκε στο μέσον, και τους λέει: Ειρήνη σε σας. 20 Και όταν το είπε αυτό, τους έδειξε τα χέρια και την πλευρά του. Χάρηκαν, λοιπόν, οι μαθητές που είδαν τον Κύριο.
Όπως ο Θεός φρόντισε να γίνει η σταύρωση του Ιησού το Πάσχα (που ήταν η μια από τις τρεις πιο βασικές Εορτές του Κυρίου που τιμούσε ο Ιουδαϊσμός), έτσι φρόντισε να γίνει και η ανάσταση Του κατά την πρώτη ημέρα της εβδομάδας.
Από την πρώτη εκκλησία μέχρι και τις ημέρες μας το πιο βασικό και σταθερό σημείο αναφοράς της εκκλησίας είναι η συνάθροιση κατά την πρώτη ημέρα της εβδομάδας.
Πράξεις 20:7 Και κατά την πρώτη ημέρα τής εβδομάδας, ενώ οι μαθητές ήσαν συγκεντρωμένοι για την κοπή τού άρτου, ο Παύλος συνδιαλεγόταν μαζί τους, καθώς επρόκειτο την επόμενη ημέρα να αναχωρήσει· και παρέτεινε τον λόγο μέχρι τα μεσάνυχτα.
Σύνοψη των πιο βασικών θεμελίων και αρχών της εκκλησίας
– Η συνάθροιση της Κυριακής όπου υπάρχει
– η πνευματική τροφή του Λόγου,
– η κοινωνία των πιστών στην κοινωνία του Αγίου Πνεύματος,
– το Κυριακό δείπνο, γνωστό και σαν «θεία κοινωνία του άρτου και του οίνου»,
– οι προσευχές που γίνονται ομοθυμαδόν,
– σε μια σύναξη πιστών όπου υπάρχει η ηγεσία που έχει θέσει ο Κύριος, που έχει την πνευματική εξουσία και την ευθύνη για την καθοδήγηση του ποιμνίου
– «έκοβαν τον άρτο σε σπίτια» φανερώνει αφενός ότι η εκκλησία μπορεί να συναθροίζεται κατ’ οίκον, αφετέρου είναι το θεμέλιο της έννοιας της τοπικής εκκλησίας που αποτελεί μέρος του ευρύτερου Σώματος του Χριστού, αλλά ο κάθε άνθρωπος συντρώγει με τα αδέλφια εντός του οίκου στον οποίο ανήκει σαν μέλος οικογένειας.

Post a comment