No comments yet

ΕΚΚΛΗΣΙΑ [Μέρος 2] θεμέλια & βασικές αρχές Αγίας Γραφής

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – τα ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ – Μέρος 2
Το κείμενο αυτού του μαθήματος σε pdf: https://drive.google.com/file/d/1hhtWMoxJOn7NJ5XaJYYmxAuQHa8owgeW/view?usp=sharing
———————————————-
Σύνοψη του 2ου Μέρους
Στο 1ο Μέρος διαβάσαμε την έμφαση που δίνει η Αγία Γραφή τόσο στην ηγεσία της εκκλησίας, όσο και στο ότι υπάρχει διαφοροποίηση της ηγεσίας από το ποίμνιο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι όλοι οι πιστοί ισότιμοι μπροστά στον Κύριο.
Σημαίνει όμως ότι υπάρχει έμφαση στο ότι ο Κύριος έχει αναθέσει τόσο ευθύνη όσο και εξουσία σε αυτούς που καλεί στα αξιώματα της εκκλησίας, και γι’ αυτό και προειδοποιεί για μεγαλύτερη κρίση και τιμωρία σε όσους ηγούνται του Σώματος του Χριστού.
Στο 2ο Μέρος κάναμε μια απαραίτητη διευκρίνιση που αφορά την ηγεσία που έχει θέσει ο Κύριος στην κάθε τοπική εκκλησία, καθώς καλεί τους πιστούς να υπακούν και να υποτάσσονται στους πρεσβυτέρους που ποιμαίνουν το ποίμνιο του Θεού.
Η διευκρίνιση είναι ότι αυτή την υπακοή και υποταγή στην ηγεσία της εκκλησίας που ζητά από την εκκλησία ο Κύριος δεν είναι καταπιεστική, αλλά από την Αγάπη του Θεού για την ασφάλεια και προστασία του ποιμνίου. Από την πλευρά του ποιμνίου, δεν είναι καταναγκαστική αλλά αποτέλεσμα του ότι τα πρόβατα γνωρίζουν τη Φωνή του Ποιμένα τους και θέλουν να τον ακολουθούν επειδή εκεί νιώθουν ασφάλεια και προστασία.
Οι ηγέτες του κόσμου καταπιέζουν, αλλά οι ηγέτες του Σώματος του Χριστού είναι η φανέρωση της Αγάπης του Θεού με πιστότητα και υπηρεσία, όπως και η Αγάπη των γονέων που μεγαλώνουν τα παιδιά τους με φροντίδα και γνήσιο ενδιαφέρον για το καλό τους.
Η ορθή και ολοκληρωμένη έκφραση της Αγάπης του Θεού περιλαμβάνει την αυστηρότητα που χρειάζεται η διαπαιδαγώγηση των παιδιών του οίκου, όπως είναι και γραμμένο στην Ρωμαίους 11:20-22 που μιλά για την αγαθότητα και την αυστηρότητα του Θεού.
Ένα σημείο ερώτηση κλειδί που βοηθά στο να θέσουμε τα σωστά θεμέλια του θεσμού της Εκκλησίας είναι στην πρώτη προσευχή που ζήτησε ο Ιησούς από τους μαθητές Του να κάνουν για τον θερισμό. Δεν είπε να προσεύχονται για να σωθούν ψυχές, αλλά για να αποσταλούν Εργάτες στο θερισμό.
Χωρίς Εργάτες δεν υπάρχει θερισμός. Χωρίς πατέρες και μητέρες δεν υπάρχουν οικογένειες. Χωρίς αυστηρότητα στη διαπαιδαγώγηση και υπακοή στην ηγεσία, αφενός η Αγάπη του Θεού δεν είναι πλήρης και ολοκληρωμένη με ισορροπία, και αφετέρου δεν υπάρχει ούτε πνευματική αύξηση και ωρίμανση ούτε καθαρισμός και αγιασμός από τη σαρκικότητα και υπερηφάνεια.
Ο θεσμός της εκκλησίας δεν είναι γενικά και αόριστα όλο το Σώμα του Χριστού, αλλά στέκεται στη βάση της τοπικής εκκλησίας που είναι σαν Οικογένεια. Το υπόδειγμα του λαού Ισραήλ εξηγεί τη συλλογικότητα του λαού αλλά και την ιδιαίτερη σημασία της Οικογένειας.
Στην Έξοδο 12:3-4 η εντολή του Θεού για να ελευθερωθούν από την Αίγυπτο ήταν για όλους αλλά με βάση το αρνί, σύμφωνα με τις οικογένειες των πατριών τους, ένα αρνί για κάθε οικογένεια.
Αυτή είναι η βάση της εκκλησίας, όπου για πρώτη φορά βλέπουμε τη δύναμη του αίματος της θυσίας.
Για να έχει το αίμα της θυσίας του αμνού του Πάσχα τη δύναμη για σωτηρία από τον Θάνατο υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις:
– να είναι μαζεμένη όλη η οικογένεια μέσα στον οίκο του πατέρα, δηλ. κοινωνία
– να υπάρχει το αίμα στους παραστάτες των θυρών της οικίας
– να τρώνε όλοι από το ίδιο φαγητό της θυσίας
Το Αίμα του Αμνού του Θεού είναι το πιο βασικό θεμέλιο της Εκκλησίας, αλλά το αίμα δεν ήταν επάνω στα άτομα. Ήταν επάνω στις θύρες των οίκων όπου όλη η οικογένεια βρίσκεται μαζεμένη σε ένα χώρο και τρώει την ίδια πνευματική τροφή που είναι μέσα στον οίκο επάνω στον οποίο υπάρχει το Αίμα της θυσίας. Αυτή είναι η τοπική εκκλησία σαν οικογένεια.
Από την μια είναι η δύναμη του Αίματος για σωτηρία από τον Θάνατο, ενώ παράλληλα το θεμέλιο της εκκλησίας είναι στο ότι είναι σαν ένα Οίκο όπου όλοι οι οικιακοί έχουν κοινωνία μετ’ αλλήλων και τρέφονται από την ίδια τροφή την οποία παρέχει η κεφαλή του οίκου.
Η κεφαλή της κάθε οικογένειας είναι η ηγεσία, όπως φαίνεται στις Πράξεις 20:28 Προσέχετε, λοιπόν, στον εαυτό σας, και σε ολόκληρο το ποίμνιο, στο οποίο το Πνεύμα το Άγιο σάς έβαλε επισκόπους, για να ποιμαίνετε την εκκλησία τού Θεού, που απέκτησε με το ίδιο του το αίμα. 29 Επειδή, εγώ ξέρω τούτο ότι, ύστερα από την αναχώρησή μου, θα μπουν μέσα σε σας λύκοι βαρείς, που δεν θα λυπούνται το ποίμνιο·
———————————————-
Για το βίντεο του 1ου Μέρους: https://youtu.be/mlTgGKl6qmo
Το κείμενο του 1ου Μέρους: https://drive.google.com/file/d/1qTxm09im3DgVNFQAYq5Bk6BCdLyH0km-/view?usp=sharing

Post a comment