No comments yet

Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ του ΙΗΣΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ – Μέρος 1 – τα ΒΑΣΙΚΑ ΘΕΜΕΛΙΑ

Μάθημα του Γιώργου Ε Μαρκάκη για τα βασικά θεμέλια της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού, Κυρ. 3 Ιουλίου 2022. Το μάθημα σε pdf:
https://drive.google.com/file/d/1qTxm09im3DgVNFQAYq5Bk6BCdLyH0km-/view?usp=sharing
Στο επίκεντρο της εκκλησίας βρίσκεται η Κοινωνία των αγίων μέσα στην Κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, και η ζωή της εν Χριστώ προσευχής. Όμως τι θεσπίζει μια κοινωνία πιστών ότι είναι και μια γνήσια και αυθεντική εκκλησία του Ιησού Χριστού;

Όπου δυο ή τρεις συνηγμένοι στο όνομα του Κυρίου εκεί είναι και η Παρουσία του Ιησού, όμως αυτό μετατρέπει τη σύναξη σε τοπική εκκλησία ή, μήπως υπάρχουν κι άλλες προϋποθέσεις;

Το θεσμό της Εκκλησίας θέσπισε ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός:
Ματθαίου 16:18 … επάνω σ’ αυτή την πέτρα θα οικοδομήσω την εκκλησία μου· και πύλες Άδη δεν θα υπερισχύσουν εναντίον της.

Ο Ιησούς δεν είπε «θα οικοδομήσω τη συναγωγή μου». Η λέξη «εκκλησία» εκείνη την περίοδο δεν αφορούσε θρησκευτική σύναξη. Στις Πράξεις 19:32 και 39 στην Έφεσο, η λέξη «εκκλησία» ήταν η σύναξη των πολιτών. Στην Αρχαία Αθήνα ήταν η «εκκλησία του Δήμου».

Ο στόχος του Ιησού δεν ήταν να ανοίξει μια νέα θρησκεία, αλλά να θέσει τα θεμέλια για κάτι διαφορετικό, που είχε να κάνει με πόλεμο στην αόρατη, άυλη διάσταση όπου υπάρχει ο Άδης. Επίσης ο Ιησούς πάντα αναφερόταν στην Εκκλησία σαν τον Οίκο του Πατέρα Του, και σαν Οίκο Προσευχής.

Η λέξη «Εκκλησία» χρησιμοποιείται από τους πρώτους πιστούς για να περιγράψει την ομήγυρη των πιστών.
Πράξεις 12:5 Ο μεν Πέτρος φυλασσόταν, λοιπόν, μέσα στη φυλακή· όμως, από την εκκλησία γινόταν γι’ αυτόν ακατάπαυστη προσευχή προς τον Θεό.

Αυτό ήταν εντελώς διαφορετικό από την έννοια της Συναγωγής όπου ο τόπος λέγεται Συναγωγή ακόμη κι όταν δεν βρίσκεται εκεί κανένας άνθρωπος. Η έννοια της εκκλησίας κατά κόσμον ήταν η ομήγυρη των συνηγμένων. Το ίδιο και για τους πρώτους πιστούς, η Εκκλησία δεν έχει να κάνει με τον τόπο, αλλά με την σύναξη των ανθρώπων.

Πράξεις 15:22 Τότε, φάνηκε εύλογο στους αποστόλους και στους πρεσβύτερους, μαζί με ολόκληρη την εκκλησία, να εκλέξουν από ανάμεσά τους κάποιους άνδρες, και να στείλουν στην Αντιόχεια, μαζί με τον Παύλο και τον Βαρνάβα, τον Ιούδα, που αποκαλείται Βαρσαβάς, και τον Σίλα, άνδρες προεστώτες ανάμεσα στους αδελφούς·
Στο εδάφιο 22: «οι απόστολοι, οι πρεσβύτεροι και η εκκλησία». Στο εδάφιο 23 «οι απόστολοι, οι πρεσβύτεροι και οι αδελφοί».

Μια ερώτηση που προκύπτει από αυτό τον διαχωρισμό είναι:
Δηλαδή οι απόστολοι, οι πρεσβύτεροι, και οι προεστώτες ή ηγούμενοι, δεν αποτελούν και αυτοί «Εκκλησία»; Γιατί γίνεται αυτός ο διαχωρισμός ανάμεσα στην ηγεσία και στην εκκλησία;

Στην Αγία Γραφή διαβάζουμε ότι όποιος έχει ευθύνη για θέση ηγεσίας θα κριθεί αυστηρότερα και θα τιμωρηθεί αυστηρότερα από τους απλούς πιστούς που δεν έχουν κάποια ευθύνη για έργο ηγεσίας.
Ιάκωβος 3:1 ΜΗ γίνεστε πολλοί δάσκαλοι, αδελφοί μου, ξέροντας ότι μεγαλύτερη κατάκριση θα πάρουμε· 2 επειδή, σε πολλά φταίμε όλοι [μας]. Αν κάποιος δεν φταίει σε λόγο, αυτός [είναι] τέλειος άνδρας, [είναι] δυνατός να χαλιναγωγήσει και ολόκληρο το σώμα.

Λουκάς 12:42 Και ο Κύριος είπε: Ποιος είναι, λοιπόν, ο πιστός οικονόμος, και φρόνιμος, τον οποίο ο κύριός του θα τον τοποθετήσει επάνω στους υπηρέτες του, για να δίνει τη διορισμένη τροφή στον ανάλογο καιρό;
43 Μακάριος ο δούλος εκείνος, που, όταν έρθει ο κύριός του, θα τον βρει να πράττει έτσι. 44 Σας διαβεβαιώνω, ότι θα τον κάνει επιστάτη επάνω σε όλα τα υπάρχοντά του.
45 Και αν ο δούλος εκείνος πει μέσα στην καρδιά του: Ο κύριός μου καθυστερεί νάρθει· και αρχίσει να δέρνει τούς δούλους και τις δούλες, και να τρώει και να πίνει και να μεθάει· 46 ο κύριος εκείνου τού δούλου θάρθει σε ημέρα που δεν προσμένει, και σε ώρα που δεν ξέρει· και θα τον αποχωρίσει, και θα βάλει το μέρος του μαζί με τους απίστους.

Εβραίους 13:17 Πείθεστε στους προεστώτες [«ηγούμενους»] σας, και υπακούτε· επειδή, αυτοί αγρυπνούν για τις ψυχές σας, ως έχοντας να δώσουν λόγο· για να το κάνουν αυτό με χαρά, και χωρίς να στενάζουν· επειδή, αυτό δεν σας ωφελεί.

Ιάκωβος 5:14 Ασθενεί κάποιος ανάμεσά σας; Ας προσκαλέσει τούς πρεσβύτερους της εκκλησίας, και ας προσευχηθούν επάνω του, αφού τον αλείψουν με λάδι στο όνομα του Κυρίου. 15 Και η προσευχή με πίστη θα σώσει αυτόν που πάσχει, και ο Κύριος θα τον εγείρει· και αμαρτίες αν έπραξε, θα του συγχωρηθούν.

Αυτό μας θυμίζει τα πρώτα λόγια του Ιησού μετά την Ανάσταση Του.
Ιωάννου 20:23 Αν τις αμαρτίες κάποιων συγχωρέσετε, είναι σ’ αυτούς συγχωρεμένες· αν κάποιων τις κρατάτε, είναι κρατημένες.

Οι πρεσβύτεροι της εκκλησίας έχουν εξουσία για την συγχώρηση αμαρτιών, που ο Ιησούς έθεσε επάνω στην εκκλησία Του. Οι πρεσβύτεροι της εκκλησίας εκπροσωπούν την Κεφαλή που είναι ο Χριστός, καθώς είναι οι άνθρωποι στους οποίους ο Ιησούς έθεσε το βάρος και την ευθύνη της διακυβέρνησης της εκκλησίας, για το οποίο θα δώσουν(-με) λόγο.

Μια άλλη λίγο διαφορετική έννοια που βρίσκουμε στον λόγο του Θεού όσον αφορά το θεσμό της εκκλησίας είναι η έννοια της πατρότητας, που είναι διαφορετική από την ανάθεση έργου διακονίας.

Post a comment