No comments yet

Πως εκπληρώνεται το ΠΑΣΧΑ στη ζωή της εν Χριστώ πίστης

Το Πάσχα μέσα στο ευρύτερο βιβλικό πλαίσιο – Πως εκπληρώνεται στη ζωή της εν Χριστώ πίστης.
Το μάθημα που έκανε ο Γιώργος Ε Μαρκάκης στο Κέντρο Σαλόμ Αθηνών την Κυριακή 17 Απρ 2022, είναι διαθέσιμο σε pdf:
https://drive.google.com/file/d/1C5ul453sS5wVDaWIoOFz4vb86OUdajkI/view?usp=sharing

Λίγα λόγια για το θέμα μας:
Το ΠΑΣΧΑ μέσα από το ευρύτερο βιβλικό πλαίσιο
– τι μας μαθαίνει για τη ζωής της εν Χριστώ πίστης μας;
– πως εκπληρώνεται πρακτικά το Πάσχα στον επίγειο βίο μας;
– τι θέλει ο Κύριος να πιστέψουμε μέσα από το θεσμό του Πάσχα;
– μήπως πρέπει να αναθεωρήσουμε τον τρόπο που ζούμε για ορθότερη ευθυγράμμιση;

Όσον αφορά το ΠΑΣΧΑ των Εβραίων με βάση την Έξοδο από την Αίγυπτο υπάρχει το ιστορικό στοιχείο του λαού Ισραήλ. Αυτό το ιστορικό στοιχείο είναι η βάση για να καταλάβουμε το μήνυμα του Κυρίου για την εν Χριστώ ζωή, καθώς το ΠΑΣΧΑ ήταν η μια από τις βασικές Εορτές του Κυρίου που βρίσκουν εκπλήρωση στην Καινή Διαθήκη μέσα από τον Ιησού Χριστό.

Α’ Κορινθίους 10:1 ΚΑΙ δεν θέλω να αγνοείτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες μας ήσαν όλοι κάτω από τη νεφέλη, και όλοι πέρασαν μέσα από τη θάλασσα· 2 και όλοι βαπτίστηκαν στον Μωυσή μέσα στη νεφέλη και μέσα στη θάλασσα· 3 και όλοι έφαγαν το ίδιο πνευματικό φαγητό· 4 και όλοι ήπιαν το ίδιο πνευματικό ποτό· επειδή, έπιναν από πνευματική πέτρα, που ακολουθούσε· και η πέτρα ήταν ο Χριστός. 5 Αλλά, ο Θεός δεν ευαρεστήθηκε στους περισσότερους απ’ αυτούς· επειδή, καταστρώθηκαν μέσα στην έρημο.
6 Κι αυτά έγιναν παραδείγματα για μας, για να μη είμαστε εμείς επιθυμητές κακών, όπως και εκείνοι επιθύμησαν. 7 Ούτε να γίνεστε ειδωλολάτρες, όπως μερικοί απ’ αυτούς· καθώς είναι γραμμένο: «Ο λαός κάθησε να φάει και να πιει, και σηκώθηκαν να παίζουν». 8 Ούτε να πορνεύουμε, όπως μερικοί απ’ αυτούς πόρνευσαν, και μέσα σε μια ημέρα έπεσαν 23.000. 9 Ούτε να πειράζουμε τον Χριστό, όπως και μερικοί απ’ αυτούς τον πείραξαν, και απολέστηκαν από τα φίδια. 10 Ούτε να γογγύζετε, όπως και μερικοί απ’ αυτούς γόγγυσαν, και απολέστηκαν από τον εξολοθρευτή [άγγελο].
11 Όλα αυτά έγιναν παραδείγματα σ’ εκείνους, και γράφτηκαν για τη νουθεσία μας, στους οποίους έφτασαν τα τέλη των αιώνων. 12 Ώστε, εκείνος που νομίζει ότι στέκεται, ας βλέπει μη πέσει.

Θέλουμε να λάβουμε αυτή τη νουθεσία που πηγάζει από τα παραδείγματα του λαού Ισραήλ αφότου έφυγαν από την Αίγυπτο, δηλαδή τον καρπό του ΠΑΣΧΑ, στη ζωή τους σαν λαός του Θεού (που τώρα γίναμε κι εμείς λαός του Θεού).

Θέλουμε να καταλάβουμε την εκπλήρωση του ΠΑΣΧΑ στην περίοδο της Καινής Διαθήκης και στη ζωή της Εκκλησίας, ώστε αν χρειαστεί να ευθυγραμμίσουμε τη ζωή μας και την πίστη μας καλύτερα με βάση την αιώνια πρόθεση του Θεού που εκπλήρωσε μέσα από τον Ιησού Χριστό – που η έναρξη γίνεται με βάση την αρχή και τον θεσμό του Πάσχα.

Υπάρχουν 12 θέματα που προκύπτουν από το ιστορικό Πάσχα των Εβραίων
Αίγυπτος
Σκλαβιά και καταπίεση
Κρίση Θεού επάνω στους θεούς της Αιγύπτου για να ελευθερωθεί ο λαός του Θεού
Θυσία ζώων [= εξιλασμός των αμαρτιών]
Αίμα στους παραστάτες των θυρών των κατοικιών των απογόνων του Αβραάμ
Ο άγγελος του Θανάτου προσπέρασε τις οικίες όπου ήταν το αίμα
Ο λαός του Θεού ελευθερώθηκε για να αναχωρήσει από την Αίγυπτο
Έφυγαν με χρυσάφι, ασήμι, ενδύματα
Θαύμα της διάνοιξης της Ερυθράς Θάλασσας για ελευθερία
Πέρασμα μέσα από τα ύδατα = Θάνατος του Στρατού των Αιγυπτίων
Έναρξη πορείας στην έρημο = αρχή της ζωής της πίστης με εξάρτηση από τον Θεό
Τελικός σκοπός η απόκτηση της Γης της Υπόσχεσης

Η εκπλήρωση του ΠΑΣΧΑ στη ζωή ενός πιστού είναι στο να γίνουμε
– σύμφυτοι (Ρωμαίους 6:3)
– σύμμορφοι (Ρωμαίους 8:29)
– κοινωνοί θείας φύσης (Β΄ Πέτρου 1:2-4)

Α’ Κορινθίους 5:7 Καθαριστείτε, λοιπόν, από την παλιά ζύμη, για να είστε νέο φύραμα, καθώς είστε άζυμοι· επειδή, το δικό μας Πάσχα, θυσιάστηκε για χάρη μας, ο Χριστός. 8 Ώστε, ας γιορτάζουμε όχι με ζύμη παλιά ούτε με ζύμη κακίας και πονηρίας, αλλά με άζυμα ειλικρίνειας, και αλήθειας.

Μεταγλώττιση: 7 Καθαρίστε [εντελώς] το παλιό προζύμι, για να είστε νέο ζυμάρι καθώς είστε άζυμοι· και γιατί ο πασχαλινός μας [αμνός] θυσιάστηκε, [ο] Χριστός.

Post a comment