No comments yet

Γνωριμία με την «Αποστολική Διακονία Σαλόμ» & τη «Συνάντηση Κοινωνίας & Προσευχής»

Από τον Γιώργο Ε Μαρκάκη, Ποιμένα της Αποστολικής Διακονίας Σαλόμ
Όλο το κείμενο της παρουσίασης σε pdf:
https://drive.google.com/file/d/1Qts7L_7tTzeeae1yOQnV5gYfwEPG58GI/view?usp=sharing

Λίγες από τις σημειώσεις:
Με την ευκαιρία που μόλις καλωσορίσαμε στη «Συνάντηση Κοινωνίας & Προσευχής» κι άλλη μια αδελφή, είναι ο κατάλληλος καιρός να κάνουμε μια γενική επισκόπηση του έργου της Διακονίας μας, για γνωριμία και διευκρινίσεις.

Θα ήθελα να αρχίσω με την διευκρίνιση ότι η συμμετοχή σε αυτή την ομάδα ΔΕΝ σημαίνει ότι πρέπει υποχρεωτικά και να «ανήκουμε» στην πνευματική οικογένεια της «Αποστολικής Διακονίας Σαλόμ» σαν μέλη τοπικής εκκλησίας.

Έχουμε όλη την ελευθερία να παραμείνουμε στην εκκλησία της επιλογής μας, καθώς μπορεί να νιώθουμε ότι ανήκουμε σε άλλη πνευματική οικογένεια, και να νιώθουμε ότι κάποιος άλλος είναι ο Ποιμένας μας, ενώ παράλληλα να ενδιαφερόμαστε να συμμετέχουμε και σ’ αυτή την ομάδα λόγω διδασκαλίας, ή εκπαίδευσης στην προφητική ροή, ή στο να ακούμε τη Φωνή του Κυρίου, ή για άλλους λόγους.

Στη «Συνάντηση Κοινωνίας & Προσευχής» συμμετέχουν και αδελφοί που δεν ζουν καν στην Αθήνα, και που ανήκουν σε άλλες τοπικές εκκλησίες. Αυτό ΔΕΝ αποτελεί κανενός είδους πρόβλημα. Αντίθετα, μάλλον βοηθά στην ενίσχυση του πνεύματος της Ενότητας και Αγάπης μέσα στο Σώμα του Χριστού και βοηθά στην ταχύτερη πνευματική μας ανάπτυξη. Ούτως ή άλλως πολλοί είναι αυτοί που κρυφά «τρέφονται» από διδασκαλίες στο ιντερνέτ, χωρίς όμως να έχουν τη δυνατότητα της συμμετοχής και το όφελος της κοινωνίας που εμείς βιώνουμε ζωντανά σαν δια-εκκλησιαστική Κοινότητα.

Η «Συνάντηση Κοινωνίας & Προσευχής» είναι μέρος της Αποστολικής Διακονίας που μου ανέθεσε ο Κύριος να κάνω σαν έργο για την Βασιλεία Του στη Γη. Μου έδωσε αυτό τον οραματισμό μέσα στον εγκλεισμό της πανδημίας, σαν μια ενέργεια προσφοράς προς κάθε αδελφό και αδελφή εν Χριστώ που έψαχνε και είχε ανάγκη από μια διαδικτυακή Κοινότητα για να συμμετέχει, ενόσω οι συναθροίσεις των εκκλησιών δεν ήταν εφικτές.

Οι εξελίξεις και η διαρκής Παρουσία και Ενέργεια του Αγίου Πνεύματος στις συναντήσεις μας, έκαναν φανερό ότι εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη ανάγκη για αυτή τη διαδικτυακή Κοινότητα, που σταδιακά έχει αυξηθεί. Μάλιστα συνεχίζουμε να βλέπουμε το «χέρι του Κυρίου» να είναι μέσα/επάνω σε αυτό το έργο. Αυτό φανερώνει το γνήσιο ενδιαφέρον Του για να μας ευλογήσει, να μας ενθαρρύνει, να μας προτρέψει, να μας προσφέρει πνευματική τροφή, να μας φέρει αύξηση στα πνευματικά χαρίσματα και στη διάκριση των πνευματικών καταστάσεων, όπως και να φέρει θεραπεία στο σώμα και την ψυχή μας, και άλλα πολλά δώρα του Κυρίου που έχουμε γνωρίσει σε αυτή τη διαδικτυακή Κοινότητα μας.

Μπαίνοντας στο 2022, η «Αποστολική Διακονία Σαλόμ» είναι παραπάνω από τη δική μου προσωπική διακονία, και περισσότερο από μια τοπική εκκλησία, εφόσον δεν είμαι κυριολεκτικά ‘Ποιμένας’ στο κάλεσμα – είναι μια Αποστολική Διακονία που εκφράζει το δικό μου κάλεσμα σαν Αποστόλου του Ιησού, και προσφέρει στο Σώμα του Χριστού διάφορες επιμέρους διακονίες, όπως:

– Το εκκλησιαστικό έργο του «Κέντρου Σαλόμ Αθηνών»
– Την κατ’ οίκον συνάθροιση στο σπίτι μας στο Λεοντάριο (Κάντζα) Παλλήνης
– Την διαδικτυακή «Συνάντηση Κοινωνίας & Προσευχής»
– Άλλες επιμέρους διακονίες, λ.χ. Διακονία Γυναικών, και για Εργάτες του Ευαγγελίου

Επιπλέον στα παραπάνω, υπάρχει και μια συνάντηση νέων υπό την επίβλεψη του Ευγένιου και της Ειρήνης, που βρίσκονται σε κοινωνία με την «Αποστολική Διακονία Σαλόμ».

Άσχετα με την τοπική πνευματική οικογένεια όπου ανήκει κάθε ένας/μια, ο Κύριος έθεσε Διακονίες για την οικοδομή του Σώματος, και όχι για να οικοδομεί κάθε ένας αποκλειστικά βασίλεια. Όταν το Σώμα λειτουργεί με υγεία και αγάπη, τότε επικρατεί το πνεύμα της Ενότητας και αλληλοστήριξης, μάλλον παρά η έμφαση στα θέματα που μας διαχωρίζουν και μας κάνουν διαφορετικούς από τους άλλους. Το σημείο της αναφοράς μας δεν θα έπρεπε να είναι ποιες διδασκαλίες μας διαχωρίζουν, αλλά πως να αυξάνεται το Σώμα του Χριστού καθολικά και πως να γίνεται το έργο πιο αποτελεσματικά.

Η «Συνάντηση Κοινωνίας & Προσευχής» είναι μια διακονία που προσφέρει η «Αποστολική Διακονία Σαλόμ» αλλά δεν είναι τοπική εκκλησία, ούτε είμαι ο Ποιμένας όσων συμμετέχουν σε αυτή την Κοινότητα. Η «Συνάντηση Κοινωνίας & Προσευχής» προς το παρόν είναι μόνον διαδικτυακή διακονία κάθε Δευτέρα και Παρασκευή που έχει στόχο την πνευματική μας στήριξη και ανάπτυξη, ενώ οι συναθροίσεις της «Αποστολικής Διακονίας Σαλόμ» γίνονται σε άλλες ημέρες της εβδομάδας.

Κλείνουμε με αυτές τις έννοιες που μας βοηθούν να καταλάβουμε:

– Υπάρχει η τοπική εκκλησία, που στην ιδανική της μορφή είναι και μια πνευματική οικογένεια.
– Υπάρχει η Αποστολική Διακονία που μπορεί δυνητικά να περιλαμβάνει πληθώρα τοπικών εκκλησιών και άλλες μορφές διακονίας για την εξάπλωση του Ευαγγελίου της Βασιλείας του Θεού.
– Υπάρχουν και οι (πνευματικές) Κοινότητες όπου συμμετέχουν και έχουν κοινωνία μετ’ αλλήλων αδελφοί και τοπικές διακονίες/εκκλησίες σε δια-εκκλησιαστικό επίπεδο.

Post a comment