No comments yet

«Και ο Δαβίδ ερώτησε τον Κύριο» Μάθημα για μια Ζωή Προσευχής εν Χριστώ από Γιώργο Ε Μαρκάκη

Και ο Δαβίδ ερώτησε τον Κύριο

Το pdf με το κείμενο του μαθήματος:
https://drive.google.com/file/d/12OuDvC9ygcpeTVsNjezJoxDb3B0jgSn8/view?usp=sharing
Α’ Χρονικών 13:1 ΚΑΙ ο Δαβίδ έκανε συμβούλιο με τους χιλίαρχους και τους εκατόνταρχους, και όλους τους αρχηγούς. 2 Και ο Δαβίδ είπε σε ολόκληρη τη σύναξη του Ισραήλ: Αν σας [φαίνεται] καλό, και [είναι] από τον Κύριο τον Θεό μας, ας στείλουμε παντού στους αδελφούς μας, που έχουν απομείνει σε ολόκληρη τη γη τού Ισραήλ, και μαζί τους προς τους ιερείς και τους Λευίτες στις πόλεις τους και τα περίχωρα, για να συναχθούν σε μας· 3 και ας μεταφέρουμε σε μας την κιβωτό τού Θεού μας· επειδή, δεν τη ζητήσαμε στις ημέρες τού Σαούλ. 4 Και ολόκληρη η σύναξη είπαν να κάνουν έτσι· επειδή, το πράγμα ήταν αρεστό στα μάτια ολόκληρου του λαού.
«επειδή, δεν τη ζητήσαμε στις ημέρες τού Σαούλ» – ελάτε να καταλάβουμε τη σωστή απόδοση! Αυτό που αποδόθηκε (δεν) «τη ζητήσαμε» στο αρχικό Εβραϊκό κείμενο είναι με βάση το ρήμα «Darash» που μεταφράζεται ερωτώ, εκζητώ και πιο συγκεκριμένα μέσα από προσευχή.

Αυτή η μετάφραση δείχνει ότι αυτό το Εβραϊκό ρήμα αποδίδεται στα σύγχρονα Ελληνικά πιο σωστά αν το καταλάβουμε σαν «εκζητώ τον Θεό». Το ίδιο ρήμα αποδίδεται πιο σωστά σε άλλα εδάφια της Γραφής που δείχνει ακριβώς τι σημαίνει, όπως:
Γένεση 25:22 Και τα παιδιά συγκρούονταν μέσα της· και είπε: Αν έτσι [πρόκειται να γίνει], γιατί εγώ [να συλλάβω]; Και πήγε να ρωτήσει τον Κύριο.
Δευτερονόμιο 4:29 Και από εκεί θα εκζητήσετε τον Κύριο τον Θεό σας, και θα [τον] βρείτε, όταν τον εκζητήσετε με ολόκληρη την καρδιά σας, και με ολόκληρη την ψυχή σας. 30 Όταν βρεθείς σε θλίψη, και σε βρουν όλα αυτά στις έσχατες ημέρες, τότε θα επιστρέψεις στον Κύριο τον Θεό σου, και θα ακούσεις τη φωνή του. [αποτέλεσμα εκζήτησης: «θα ακούσεις τη φωνή του»]
Δευτερονόμιο 12:5 αλλά, στον τόπο που ο Κύριος ο Θεός σας εκλέξει από όλες τις φυλές σας, για να βάλει εκεί το όνομά του, στην κατοικία του θα [τον] ζητήσετε, κι εκεί θα έρθετε·
Α’ Σαμουήλ 23:1 ΚΑΙ ανήγγειλαν στον Δαβίδ, λέγοντας: Δες, οι Φιλισταίοι πολεμούν στην Κεειλά, και αρπάζουν τα αλώνια. 2 Και ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο, λέγοντας: Να πάω και να χτυπήσω αυτούς τους Φιλισταίους; Και ο Κύριος είπε στον Δαβίδ: Πήγαινε, και χτύπησε τους Φιλισταίους, και σώσε την Κεειλά.
Την φράση «και ο Δαβίδ ρώτησε τον Κύριο» την έχω βρει 9 φορές (ίσως να υπάρχει κι αλλού).
Α’ Σαμουήλ 23:2, 23:4, Α’ Σαμουήλ 21:1, 30:8, Β’ Σαμουήλ 2:1, 5:19, 5:23, Α’ Χρονικών 14:10, 14:14
————————————–
Ιωάννου 17 – Στην προσευχή του Ιησού προς τον Θεό Πατέρα
9 Ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ, οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκας μοι, ὅτι σοί εἰσιν,
15 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ’ ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ.
20 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστεύοντων διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,
Στη νέο-ελληνική έχει αποδοθεί ο όρος σαν «παρακαλώ», που όμως είναι διαφορετική έννοια στο κείμενο και υπάρχει σε άλλα εδάφια. Όμως για να καταλάβουμε καλύτερα, στο προηγούμενο κεφάλαιο 16 του Ιωάννη υπάρχει ένα εδάφιο που μας βοηθά να καταλάβουμε την λέξη «ερωτώ» στο κείμενο, όχι σαν μια απλή αντικατάσταση της λέξης «προσευχή» αλλά σαν ξεχωριστή έννοια.
Ιωάννου 16:25 Αυτά [τα] μίλησα σε σας με παρομοιώσεις· όμως, έρχεται ώρα, οπότε δεν θα μιλήσω πλέον με παρομοιώσεις, αλλά θα σας αναγγείλω ανοιχτά για τον Πατέρα. 26 Κατά την ημέρα εκείνη θα ζητήσετε στο όνομά μου· και δεν σας λέω ότι εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα για σας· 27 επειδή, ο ίδιος ο Πατέρας σάς αγαπάει, για τον λόγο ότι εσείς αγαπήσατε εμένα, και πιστέψατε ότι εγώ από τον Πατέρα εξήλθα.
— 26 ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματι μου αἰτήσεσθε, καὶ οὐ λέγω ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν·
Όταν οι άνθρωποι του Θεού δεν ερωτούν τον Κύριο αλλά ενεργούν αυτόνομα, υπάρχουν συνέπειες, που φαίνονται στα παρακάτω λόγια του Προφ. Ιερεμία.
————————————–
Ιερεμίας 23:21 Δεν έστειλα αυτούς τούς προφήτες, κι αυτοί έτρεξαν· δεν μίλησα σ’ αυτούς, κι αυτοί προφήτευσαν· 22 αλλά, αν θα παραστέκονταν στη βουλή μου, τότε θα έκαναν τον λαό μου να ακούσει τα λόγια μου, και θα τους απέστρεφαν από τον πονηρό τους δρόμο, και από την κακία των έργων τους.
23 Θεός που [βρίσκομαι] κοντά [σας] είμαι εγώ, λέει ο Κύριος, και όχι Θεός που [βρίσκομαι] μακριά [σας]; 24 Μπορεί κάποιος να κρυφτεί σε κρυφούς τόπους, και εγώ να μη τον δω; λέει ο Κύριος. Δεν γεμίζω εγώ τον ουρανό και τη γη; λέει ο Κύριος.
25 Άκουσα τι λένε οι προφήτες, που προφητεύουν ψέμα στο όνομά μου, λέγοντας: Είδα όνειρο, είδα όνειρο. 26 Μέχρι πότε θα είναι αυτό στην καρδιά των προφητών, που προφητεύουν ψέμα; Ναι, προφητεύουν τις απάτες τής καρδιάς τους·

Post a comment