No comments yet

Τι είναι ο Οίκος Προσευχής – ποια είναι η βιβλική θεολογία αυτού του βιβλικού όρου

Ποιo είναι το βιβλικό θεολογικό υπόβαθρο του βιβλικού όρου «Οίκος Προσευχής»; Σε αυτή την παρουσίαση που ακολουθεί εδώ λέμε σημαντικά στοιχεία που δεν τα μιλήσαμε στο μάθημα του βίντεο, παρακαλώ διαβάστε.

Τη φράση «Οίκο Προσευχής» την χρησιμοποίησε ο ίδιος ο Ιησούς (βλέπε Ματθαίος 21:13), δίνοντας έτσι μεγάλη βαρύτητα στα λόγια του Προφ. Ησαΐα:
— Ησαΐα 56:6 Και για τους γιους τού αλλογενή, που θα προστίθενταν στον Κύριο, για να δουλεύουν σ’ αυτόν, και να αγαπούν το όνομα του Κυρίου, για να είναι δούλοι του· όσοι τηρούν το σάββατο, ώστε να μη το βεβηλώσουν, και κρατούν τη διαθήκη μου· 7 θα φέρω κι αυτούς στο άγιο βουνό μου, και θα τους ευφράνω στον οίκο τής προσευχής μου· τα ολοκαυτώματά τους και οι θυσίες τους [θα είναι] δεκτές επάνω στο θυσιαστήριό μου· επειδή, ο οίκος μου θα ονομάζεται: Οίκος προσευχής για όλους τους λαούς.

Σε αυτό το μάθημα θέλουμε να πάμε βαθύτερα και να κατανοήσουμε καλύτερα τη σημαντικότητα του Λόγου που έδωσε ο Κύριος στον Μωυσή, ότι ήθελε να υπάρχει ένα «Αγιαστήριο» ώστε η Παρουσία του Θεού να κατοικεί εν μέσω του λαού Του.
Έξοδος 25:8 Και ας κάνουν σε μένα ένα αγιαστήριο, για να κατοικώ μεταξύ τους. 9 Σύμφωνα με όλα όσα εγώ σου δείχνω, [σύμφωνα με] το υπόδειγμα της σκηνής, και [σύμφωνα με] το υπόδειγμα όλων των σκευών της, έτσι θα κάνετε.

Αυτό το «Αγιαστήριο» τελικά διαμορφώθηκε στη Σκηνή του Μαρτυρίου στην έρημο, όπου η Κιβωτός της Διαθήκης που βρισκόταν στα Άγια των Αγίων συμβόλιζε την Παρουσία του Θεού.

Όταν ο Δαυίδ έγινε Βασιλέας στα Ιεροσόλυμα προσπέρασε τη σημαντικότητα της Σκηνής του Μαρτυρίου του Μωυσή, αλλά έδωσε τη βαρύτητα και σημαντικότητα στην Κιβωτό της Διαθήκης την οποία έθεσε μέσα σε μια Σκηνή που έστησε στο Όρος Σιών, κοντά στο Βασιλικό Παλάτι, στο μέσον των Ιεροσολύμων.

Όταν ο Ιάκωβος μίλησε στην πρώτη Σύνοδο που έγινε στα Ιεροσόλυμα προφήτευσε ότι η εξάπλωση του Ευαγγελίου στα έθνη ήταν άμεση συνάρτηση της ανοικοδόμησης της Σκηνής του Δαυίδ.

Πράξεις 15:13 Και αφού αυτοί σιώπησαν, αποκρίθηκε ο Ιάκωβος, λέγοντας: Άνδρες αδελφοί, ακούστε με: … 15 Και με τούτο συμφωνούν τα λόγια των προφητών, όπως είναι γραμμένο: 16 «Και ύστερα απ’ αυτά θα επιστρέψω και θα ανοικοδομήσω τη σκηνή τού Δαβίδ, που έχει πέσει· και τα κατεδαφισμένα της θα τα ανοικοδομήσω, και θα την ανορθώσω· 17 για να εκζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι των ανθρώπων, και όλα τα έθνη, επάνω στα οποία καλείται το όνομά μου, λέει ο Κύριος, ο οποίος κάνει όλα αυτά».

Η Σκηνή του Δαυίδ βέβαια συμβολίζει αφενός την Παρουσία του Θεού, και αφετέρου μια Παρουσία που δεν είναι συνάρτηση της τελετουργίας της Παλαιάς Διαθήκης που έδωσε ο Θεός στον Μωυσή, αλλά της Μουσικής Δοξολογίας και Λατρείας που πρόσφεραν οι Ψαλτωδοί και όλοι οι Μουσικοί που λάτρευαν το Θεό στη Σκηνή του Δαυίδ, βλέπε:

Α’ Χρονικών 25:1 Ο ΔΑΒΙΔ, λοιπόν, και οι αρχηγοί τού στρατού, διαίρεσαν στην υπηρεσία τούς γιους τού Ασάφ, και του Αιμάν, και του Ιεδουθούν, για να υμνούν με κιθάρες, με ψαλτήρια, και με κύμβαλα· και ο αριθμός των εργαζόμενων σύμφωνα με την υπηρεσία τους ήταν:
2 Από τους γιους τού Ασάφ, … κάτω από την οδηγία τού Ασάφ, αυτού που υμνούσε σύμφωνα με τη διάταξη του βασιλιά· 3 του Ιεδουθούν· … κάτω από την οδηγία τού πατέρα τους Ιεδουθούν, που υμνούσε με κιθάρα, υμνώντας και δοξολογώντας τον Κύριο· (βλέπε και συνέχεια κεφαλαίου).

Ο Ιάκωβος είπε ότι ο σκοπός της ανοικοδόμησης της Σκηνής του Δαυίδ είναι «για να εκζητήσουν τον Κύριο οι υπόλοιποι των ανθρώπων, και όλα τα έθνη». Όμως η αρχική προφητεία του Αμώς 9:11 δεν λέει ακριβώς αυτά τα λόγια, αλλά μίλησε αυτό που μπόρεσε να καταλάβει μέσα από τη διάνοια του στη διάσταση της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Ιάκωβος όμως που είχε ήδη εισέλθει μέσα στην Οικονομία της Καινής Διαθήκης εξήγησε τον πραγματικό σκοπό της Δοξολογίας και μουσικής Λατρείας που φέρνει την Παρουσία του Θεού για να κατοικεί εν μέσω του λαού Του.

Τελικά, όταν η Παρουσία του Θεού «κατοικεί» σε ένα τόπο όπου υπάρχει η υπηρεσία της «λειτουργίας προς τον Κύριο», δηλαδή με προσευχές, δεήσεις, εντεύξεις, ευχαριστίες, δοξολογία, μουσική λατρεία, εκζήτηση του Προσώπου Του, τότε το αποτέλεσμα είναι ότι υπάρχει «ανοικτός ουρανός», υπάρχει του Φως του Θεού που διαλύει το Σκοτάδι αυτού του κόσμου, ενεργοποιούνται οι άγγελοι του Θεού για να κάνουν τις υπερφυσικές ενέργειες που έχουν σαν αποτέλεσμα να ελκύονται οι άνθρωποι και να εκζητούν τον Κύριο.

Σε αυτό το μάθημα εξηγούμε επίσης για το «άγιο όρος του Κυρίου» που αναφέρεται στον Ψαλμό 24, όπου εξηγούμε τι εννοεί ο Ησαΐας στο 56:7 όπου ταυτίζεται το «άγιο όρος του Θεού» με τον Οίκο Προσευχής, και το γιατί από τη θέση του «άγιου όρους» προέρχεται η εξουσία ενάντια στις δυνάμεις του Σκότους (εντολή στις πύλες να ανοίξουν για να εισέλθει ο Βασιλέας της Δόξας), και άλλα πολλά σχετικά με τη Σκηνή του Δαυίδ – που είναι τελικά συμβολισμός για τo «άγιο όρος του Θεού» που σχηματίζεται στο μέσον του «Αγιαστηρίου» όπου υψώνεται Δοξολογία, μουσική Λατρεία, και κάθε είδους ιερατική λειτουργία προς τον Κύριο εκ μέρους αυτών που εκζητούν τον Κύριο, που είναι «»

Post a comment