No comments yet

Το ΑΙΜΑ του Ιησού Χριστού – το βαθύτερο θεμέλιο της πίστης μας

Το πλήρες κείμενο με όλα τα εδάφια σε pdf: https://drive.google.com/file/d/1c-9umPIKNBovAEG9uU3HnZ84J5y2VGJb/view?usp=sharing

Ποια είναι το πιο βασικά θεμέλια της πίστης μας που πρέπει να έχει κάθε πιστός ώστε να μορφωθεί μέσα στην καρδιά ο Λόγος Ζωντανός, που χωρίς αυτά τα θεμέλια δεν μπορούμε να σταθούμε νικητές στην πάλη ενάντια στην Αμαρτία;

Όλα αρχίζουν από το Αίμα του Χριστού που φέρνει Απολύτρωση από το Κράτος του Θανάτου και την Εξουσία του Σκότους.

Όποιος πιστεύει στη Δωρεά του Θεού έλαβε Άφεση αμαρτιών χάρη στην Εξιλέωση που έκανε ο Ιησούς με την θυσία Του επάνω στο σταυρό, που με αυτό τον τρόπο μας αγόρασε στον Θεό με το Αίμα Του.

Η θυσία του Ιησού εκπλήρωσε την Δικαιοσύνη του Θεού, και μας ανακήρυξε δίκαιους με βάση του Αίμα Του ενώπιον του Μέγα Κριτή.

Τότε ήλθε Ανάσταση εκ νεκρών μέσα στο πνεύμα μας που πέρασε από τον Θάνατο στη Ζωή και μας έδωσε την Εξουσία να ονομαζόμαστε παιδιά Θεού, εφόσον αποδεχτήκαμε την δωρεά της σωτηρίας μέσω του Ιησού.

Τότε άρχισε το έργο του Αγίου Πνεύματος μέσα μας, που διαμέσου του Λόγου φέρνει σταδιακά Ανακαίνιση υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει εκ μέρους μας Μετάνοια για τα έργα της σαρκικής μας φύσης στην οποία συνεχίζει να ενεργεί ο Νόμος της Αμαρτίας, εάν εφόσον μετανοούμε, παραστάνουμε και τα σώματα μας Θυσία ζωντανή ενώπιον του Θεού, που το αποτέλεσμα είναι ο Αγιασμός που οδηγεί σε Αιώνια ζωή.

Όλα λοιπόν αρχίζουν από το Αίμα του Χριστού, που είναι το βαθύτερο θεμέλιο της πίστης μας. Σε όποιον πιστό δεν έχει τεθεί αυτό το θεμέλιο μέσα στα βάθη της καρδιάς, σε όποιον αυτός ο Λόγος του Θεού δεν έχει αποκτήσει υπόσταση μέσα στο πνεύμα, δεν μπορεί να ολοκληρωθεί μέσα του το έργο του Λόγου για να φέρει ανακαίνιση και αγιασμό.

Για να γίνει αυτή η ανακαίνιση και ο αγιασμός υπάρχει η προϋπόθεση εμείς να θέτουμε στο θυσιαστήριο τη σαρκική μας φύση καθημερινά ώστε να γίνεται καθαρισμός της συνείδησης από νεκρά έργα, για να μπορούμε να λατρεύουμε τον ζωντανό Θεό.

Είναι το ΑΙΜΑ του Χριστού που δίνει ΕΞΟΥΣΙΑ, ΠΑΡΡΗΣΙΑ, ΔΥΝΑΜΗ
– Όταν κατανοούμε βαθιά μέσα στην καρδιά μας την ΕΞΟΥΣΙΑ που μας ΔΙΝΕΙ το ΑΙΜΑ να ονομαζόμαστε ΠΑΙΔΙΑ ΘΕΟΥ, τότε έχουμε την ΠΑΡΡΗΣΙΑ να προσέλθουμε στον Θεό [σαν δικοί Του ιερείς μέσα στα άγια], και αυτό ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ (από) μέσα μας την ΔΥΝΑΜΗ του Πνεύματος του Θεού.
– Οι πιστοί που δεν έχουν κατανοήσει την ΕΞΟΥΣΙΑ που μας ΔΙΝΕΙ το ΑΙΜΑ του Ιησού, δεν έχουν ούτε ΠΑΡΡΗΣΙΑ, ούτε ΔΥΝΑΜΗ.

Το ΑΙΜΑ τραβά την διαχωριστική γραμμή ανάμεσα σε απλούς θρησκευόμενους Χριστιανούς και στους μαθητές του Ιησού.

Ένας θρησκευόμενος Χριστιανός δεν μπορεί να σταθεί επάνω στο θεμέλιο του έργου που έκανε ο Θεός με βάση του ΑΙΜΑ του Χριστού, επειδή δεν έχει την θεμελιακή γνώση με αποκάλυψη μέσα στο πνεύμα του. Εφόσον δεν έχει μορφωθεί μέσα του ο Λόγος ζωντανός, δεν υπάρχει μέσα του η υπόσταση του Ιησού που είναι ο Λόγος του Θεού. Τότε ενεργεί μέσα του ο λόγος του Κατήγορου, που είναι ο Αντίδικος, που μας κατηγορεί ημέρα και νύχτα, και δεν υπάρχει μέσα σε αυτό τον πιστό η Αλήθεια του Λόγου για να εξουδετερώσει τους λόγους της κατηγορίας.

Αντίθετα, ένας μαθητής του Ιησού έχει κατανοήσει την ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ του Θεού που τον κατέστησε δίκαιο ενώπιον του Θεού χάρη στην Εξιλέωση που έκανε με το Αίμα του Χριστού, και προσέρχεται με Παρρησία στον Θεό, από όπου αντλεί την Δύναμη του Πνεύματος ενάντια στις κατηγορίες του Κατήγορου/Αντίδικου.

Χωρίς το Αίμα του Χριστού δεν μπορούμε να λάβουμε τον Λόγο του Θεού σαν τροφή που αποκτά υπόσταση μέσα στην καρδιά μας.

Το αίμα του Άβελ ζητά εκδίκηση για τιμωρία. Τι θα πει ότι το Αίμα του Χριστού είναι αίμα καθαρισμού που μιλάει καλύτερα από εκείνο τού Άβελ;

Το Αίμα του Χριστού μιλάει καλύτερα από εκείνο τού Άβελ σημαίνει ότι ενώ το αίμα του Άβελ ζητά εκδίκηση για τιμωρία, το Αίμα του Χριστού μας καθαρίζει από τις αμαρτίες που διαπράξαμε, και μας δικαιώνει ενώπιον του Θεού για να σωθούμε από την οργή Του.

Σύνοψη των χαρακτηριστικών που φαίνονται στα κείμενα της Κ.Δ.

απολύτρωση – αγόρασε στον Θεό
φανέρωση της δικαιοσύνης – δίκαιοι με βάση το αίμα του
μέσον εξιλέωσης – άφεση αμαρτιών – μας έλουσε από τις αμαρτίες
καινούργια διαθήκη – αιώνια διαθήκη

συμφιλίωση – ειρηνοποίηση διαμέσου τού αίματος
μένει σε ενότητα με μένα – έχει αιώνια ζωή
ποτήρι τής ευλογίας – κοινωνία τού αίματος – καινή διαθήκη
γίναμε κοντά (στην πολιτεία Ισραήλ)

αγιάζει προς την καθαρότητα της σάρκας
καθαρίζει τη συνείδηση από νεκρά έργα
έπλυναν τις στολές τους, και τις λεύκαναν στο αίμα
είσοδος μέσα στα άγια
νίκησαν με το αίμα

ιμάτιο βαμμένο σε αίμα (ο Λόγος του Θεού)

Post a comment