No comments yet

Κολοσσαείς 3:2 Τα άνω φρονείτε, όχι αυτά που [είναι] επάνω στη γη.

Μελετώντας τον λόγο του Απ. Παύλου «Τα άνω φρονείτε, όχι αυτά που [είναι] επάνω στη γη» είναι απαραίτητο να δούμε το ευρύτερο περιεχόμενο των λόγων του. Για να γίνει πιο κατανοητό το κείμενο σε αυτό το θέμα έχουμε κάνει μια ελαφρά αναδόμηση του 2ου κεφαλαίου, αφαιρώντας όλα όσα δεν είναι άμεσα σχετικά με το θέμα.

Κολοσσαείς 2:6 Όπως, λοιπόν, παραλάβατε τον Ιησού Χριστό, τον Κύριο, περπατάτε [ενωμένοι] μ’ αυτόν,
7 ριζωμένοι και εποικοδομούμενοι σ’ αυτόν, και στερεωνόμενοι στην πίστη, όπως διδαχθήκατε, περισσεύοντας σ’ αυτή με ευχαριστία.

9 Επειδή, μέσα σ’ αυτόν κατοικεί ολόκληρο το πλήρωμα της θεότητας σωματικά·
10 και μέσα σ’ αυτόν είστε πλήρεις, αυτός που είναι η κεφαλή κάθε αρχής και εξουσίας·
11 στον οποίο περιτμηθήκατε, με αχειροποίητη περιτομή, όταν ξεντυθήκατε το σώμα των αμαρτιών της σάρκας διαμέσου τής περιτομής τού Χριστού,
12 καθόσον συνθαφτήκατε μαζί του στο βάπτισμα· με τον οποίο και συναναστηθήκατε διαμέσου τής πίστης τής ενέργειας του Θεού, ο οποίος τον ανέστησε από τους νεκρούς.

19 και μη κρατώντας την κεφαλή, [τον Χριστό], από τον οποίο ολόκληρο το σώμα διαμέσου των αρμών και συνδέσμων, καθώς διατηρείται και καθώς συνδέεται, αυξάνει σύμφωνα με την αύξηση του Θεού.
– να κρατάτε την κεφαλή, [τον Χριστό], από τον οποίο ολόκληρο το σώμα διαμέσου των αρμών και συνδέσμων, καθώς διατηρείται και καθώς συνδέεται, αυξάνει σύμφωνα με την αύξηση του Θεού.

20 Αν, λοιπόν, πεθάνατε μαζί με τον Χριστό από τα στοιχεία τού κόσμου, γιατί, ενώ ζείτε μέσα στον κόσμο, υποβάλλετε τον εαυτό σας σε διατάγματα:
– Αν, λοιπόν, πεθάνατε μαζί με τον Χριστό από τα στοιχεία τού κόσμου, ενώ ζείτε μέσα στον κόσμο, ΜΗΝ υποβάλλετε τον εαυτό σας σε διατάγματα [εδ.22: σύμφωνα με τα εντάλματα και τις διδασκαλίες των ανθρώπων]

23 Τα οποία έχουν μονάχα μια φαινομενική πλευρά σοφίας, σε εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και σκληραγώγηση του σώματος, χωρίς να έχουν σε καμιά τιμή την ευχαρίστηση της σάρκας.
Σημ. Αυτή η απόδοση είναι άστοχη σύμφωνα με μελέτη σχολίων τα οποία εξηγούν καλύτερα την δομή του κειμένου, που στηρίζεται στο ότι «ἅτινα ἐστιν πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός». Όλα τα άλλα είναι στο μέσον.

ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΟΡΘΗΣ ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ εδ.23 με βάση μελέτη σχολίων και γραμματική
ἅτινα ἐστιν – πρὸς πλησμονὴν τῆς σαρκός – λόγον μὲν ἔχοντα σοφίας ἐν ἐθελοθρησκίᾳ καὶ ταπεινοφροσύνῃ [καὶ] ἀφειδίᾳ σώματος – [ἅτινα ἐστιν] οὐκ ἐν τιμῇ τινι
ΑΠΟΔΟΣΗ: τα οποία είναι – για την ευχαρίστηση της σάρκας – έχοντας μεν λόγο (που είναι μια φαινομενική πλευρά) σοφίας (που αφορά) εθελοθρησκεία και ταπεινοφροσύνη και σκληραγώγηση του σώματος – αλλά τα οποία δεν έχουν καμία αξία (τελικά).

Κολοσσαείς 3:1 Αν, λοιπόν, συναναστηθήκατε μαζί με τον Χριστό, τα άνω ζητάτε, όπου είναι ο Χριστός καθισμένος στα δεξιά τού Θεού.
2 Τα άνω φρονείτε, όχι αυτά που [είναι] επάνω στη γη.
3 Επειδή, πεθάνατε, και η ζωή σας είναι κρυμμένη μαζί με τον Χριστό μέσα στον Θεό.
4 Όταν ο Χριστός, η ζωή μας, φανερωθεί, τότε κι εσείς θα φανερωθείτε μαζί του μέσα σε δόξα.
5 Νεκρώσετε, λοιπόν, τα μέλη σας που [είναι] επάνω στη γη: Πορνεία, ακαθαρσία, πάθος, κακή επιθυμία, και την πλεονεξία, που είναι ειδωλολατρεία·
6 για τα οποία έρχεται η οργή τού Θεού επάνω στους γιους τής απείθειας·
7 στα οποία κι εσείς περπατήσατε κάποτε, όταν ζούσατε ανάμεσά τους.
8 Τώρα, όμως, απορρίψτε κι εσείς από το στόμα σας όλα [αυτά]: Οργή, θυμό, κακία, βλασφημία, αισχρολογία.
9 Μη λέτε ψέματα ο ένας στον άλλον, αφού ξεντυθήκατε τον παλιό άνθρωπο, μαζί με τις πράξεις του·
10 και ντυθήκατε τον καινούργιο, αυτόν που ανακαινίζεται σε επίγνωση, σύμφωνα με την εικόνα εκείνου που τον έκτισε·
11 όπου δεν υπάρχει Έλληνας και Ιουδαίος, περιτομή και ακροβυστία, βάρβαρος, Σκύθης, δούλος, ελεύθερος, αλλά τα πάντα και μέσα σε όλα [είναι] ο Χριστός.
12 Ντυθείτε, λοιπόν, ως εκλεκτοί τού Θεού, άγιοι και αγαπημένοι, σπλάχνα οικτιρμών, καλοσύνη, ταπεινοφροσύνη, πραότητα, μακροθυμία·
13 υποφέροντας ο ένας τον άλλον, και συγχωρώντας ο ένας τον άλλον, αν κάποιος έχει παράπονο ενάντια σε κάποιον· όπως και ο Χριστός συγχώρεσε σε σας, έτσι κι εσείς.
14 Και σε όλα τούτα, [ντυθείτε] την αγάπη, που είναι ο σύνδεσμος της τελειότητας.
15 Και η ειρήνη τού Θεού ας βασιλεύει στις καρδιές σας, στην οποία και προσκληθήκατε σε ένα σώμα· και γίνεστε ευγνώμονες.
16 Ο λόγος τού Χριστού ας κατοικεί μέσα σας πλούσια, με κάθε σοφία· διδάσκοντας και νουθετώντας ο ένας τον άλλον, με ψαλμούς και ύμνους και πνευματικές ωδές, ψάλλοντας με χάρη από την καρδιά σας στον Κύριο.
17 Και κάθε τι, ό,τι αν κάνετε, με λόγο ή με έργο, όλα [να τα κάνετε] στο όνομα του Κυρίου Ιησού, ευχαριστώντας διαμέσου αυτού τον Θεό και Πατέρα.

Post a comment